På Åbo stadsbiblioteks musikavdelning kan man fr.o.m. 3.9 också låna instrument. Till utlåning finns ukuleler, gitarrer och kanteler. Att börja spela underlättas dessutom av möjligheten att lära sig via de nätkurser som biblioteket står till tjänst med och som produceras av Rockway.fi. För den som är i behov av träningsro finns det ett musikrum i bibliotekets musikavdelning. Utrymmet kan reserveras med bibliotekskort för en timme i gången.

Instrument till utlåning:

  • 3 konsertukuleler
  • tenorukulele
  • gitarr med stålsträngar
  • gitarr med nylonsträngar
  • 3 kanteler med fem strängar

Stadsbibliotekets musikavdelnings utbud för utlåning ökar, då man fr.o.m. 3.9 också kan låna instrument med sig hem. Till utlåning finns tre konsertukuleler, en stålsträngad och en nylonsträngad gitarr, en tenorukulele samt tre femsträngade kanteler.

Utlåningstiden för instrumenten är 14 dygn. Instrumenten har fodral och är lätta att transportera. Dessutom kan man låna instrumentstämmare. Utlåning och returnering sker i musikavdelningen på huvudbiblioteket.

- Våra kunder har önskat instrument för utlåning. På basen av andra biblioteks erfarenheter beslöt vi att börja med ukulele och andra stränginstrument. Och det kan hända att utbudet breddas om mottagandet blir gott, upplyser specialbiblioteksfunktionären Antti Impivaara från musikavdelningen.

Virtuos via nätet

Att lära sig spela instrument lyckas nuförtiden också på nätet. Innehavare av Vaski-bibliotekskort har möjlighet att lära sig spela och sjunga med hjälp av nätkurser producerade av inhemska Rockway. I det utbud biblioteket bjuder på ingår sammanlagt 16 kurser, förverkligade i samarbete med musiklärare. Varje kurs innehåller flera videolektioner och hålls på finska. Det finns kurser för nybörjare såväl som för längre hunna. Man kan välja mellan kurser för gitarr, basgitarr, trummor, piano, ukulele, sång, läsning av noter, harmonilära, fritt ackompanjemang och skalor. Kurserna fungerar på dator, surfplatta eller smarttelefon.

Träningsro i musikrummet

I huvudbibliotekets musikavdelning finns ett musikrum, där du kan öva ostört eller utan att störa andra. I rummet finns ett digitalt och akustiskt piano och där kan man träna med egna instrument eller som man lånat av biblioteket. Rummet kan reserveras med bibliotekskort.

 

 

 

Nyckelord: