– Kom med, prova, lär er och våga, uppmuntrar aktiva inom studentorganisationer i Åbo. Välkommen till studiestaden!

Studiestad Åbo -enkäten 2018

Över 2100 studerande svarade på Studiestad Åbo -enkäten. Bland de svarande fanns alla sex högskolor i Åbo representerade.

Varje höst inleder cirka 5 000 nya studerande sina studier i Åbo.

Början i den nya staden är spännande, men vardagen kan även vara överraskande okomplicerad.

– Jag hade bara besökt Åbo några gånger innan jag flyttade hit. Jag var förvånad över att man inte behöver reservera en timme för att ta sig från en plats till en annan, skrattar Inari Harjuniemi, som studerar psykologi vid Åbo universitet.

De nuvarande ordförandena för de tre stora studentkårerna i Åbo har alla flyttat till Åbo på grund av sina studier. Harjuniemi som är ordförande för Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) kommer från Helsingfors, Ina Laakso som studerar teologi och är ordförande för Åbo Akademi Studentkår (ÅAS) från Borgå och Jukka-Pekka Salmela, som avlägger ingenjörsstudier och är ordförande för Turun AMK:n opiskelijakunta (TUO) kommer från Björneborg. Numera håller alla tre hårt på Åbo.

– Jag kände mig snabbt som en Åbobo. Jag blev överraskad av att kollektivtrafiken var så smidig och vardagen så enkel, konstaterar Salmela.

– Jag trodde inte på förhand att jag skulle bli så fäst vid staden. Åbo är mitt hem, tillräckligt stort och tillräckligt litet. Jag skulle absolut vilja stanna här, ler Laakso.

Studentkultur varje dag

I Åbo syns studentoveraller i gatubilden varje vecka, och i en studiestad är det ingen som tycker att det är konstigt.

Studieåret får sin rytm av årets höjdpunkter från första maj till fastlagstisdagen. Till vardagen hör studentspex, sittningar, spelkvällar, idrott, kultur och inflytandearbete. Det finns hundratals studentorganisationer, från körer till segling. Dessutom erbjuder Åbo stad goda förmåner.

– Varje dag händer det något. Det är mer fråga om vad man själv vill delta i, beskriver Salmela.

Det absolut fina med studentkulturen är gemenskapen. – Det är fantastiskt hur människor använder mycket av sin tid för att skapa oförglömliga stunder för andra, säger Harjuniemi.

Vi är studiestaden

Alla tre uppmuntrar nya studerande att komma med i studentgemenskapen och modigt fråga om råd.

– Så småningom hittar man sina egna grejer, människor och rutiner. Att göra saker tillsammans ger även kraft att studera, påminner Laakso.

Även Åbo stad och högskolorna i området har förbundit sig till samarbetet. Målet är den bästa studiestaden i Finland.

– Studentlivet i Åbo är livets bästa tid. Och det börjar nu!