Stadens museer hade många besökare sommaren 2018, närmare 175 000. Utebadet besöktes av 205 000 simmare. Äventyrsparken lockade 84 300 besökare till Kuppis. Närmare 4 500 besökare deltog i de populära rundvandringarna i pop up-museet i Katedralskolans gymnastiksal.

– Det känns fint att Åbobor och turister var så aktiva inom kultur och idrott i Åbo under sommaren. Med våra mångsidiga tjänster erbjuder vi stadsbornas vardag och fest glädje, upplevelser, rörelse, kunskaper och färdigheter. Samtidigt främjar vi Åbobornas aktiva livsstil och välbefinnande, säger Minna Sartes, direktör för fritidssektorn i Åbo stad.

– Med sina otaliga evenemang och kultur- och idrottstjänster är Åbo en levande, trivsam och attraktiv stad. Det är glädjande att stadsborna och turisterna i somras särskilt intresserade sig för det historiska Åbo. Pop up-museet Turku goes underground som vi öppnade i juni i Katedralskolans gymnastiksal och som presenterade arkeologiska utgrävningar blev väldigt populär. Den varma sommaren lockade folk till badstränder och utebaden för motion och rekreation. Samppalinna utebad besöktes som mest av 3 000 simmare per dag, säger Sartes entusiastiskt.

Museerna i Åbo intresserade

Besöksmålen som tillhör Åbo museicentral hade under sommarsäsongen 1.6–16.9 närmare 175 000 besökare. Antalet besökare på museerna låg på nästan samma nivå jämfört med statistiken för sommaren 2017. WAM utgjorde ett undantag och antalet besökare sjönk jämfört med förra sommarens jättepopulära utställning av Jacob Hashimoto med cirka 45 000 besökare.

Det populäraste museet var Åbo slott med drygt 70 000 besökare. Apoteksmuseet och gården Qwensel som firar sitt jubileumsår lockade lite över 10 000 besökare till det förnyade museet. I år fortsätter museet att hålla öppet även på hösten.

Simo Helenius: Tuulessa, 1992. Foto: Raakkel Närhi.

Närmare 12 000 personer besökte Simo Helenius samt Hertta Kiiskis och Jenna Sutelas utställningar under sommarsäsongen i WAM. Cirka 27 000 besökare bekantade sig med det populära sommarmuseet, Hantverksmuseet på Klosterbacken, och kulturrekreationsområdet vid Kurala Bybacke lockade till området och sommarens evenemang cirka 48 000 besökare. 

Biologiska museet behövde stängas den 10 juli på grund av en rörskada som konstaterades i byggnaden i somras. Att museet var stängt påverkade avsevärt antalet besökare under sommarsäsongen. I somras hann museet ha cirka 1 800 besökare innan det stängdes, då det under sommaren 2017 hade cirka 8 500 kunder.

Närmare 4 500 besökare deltog i de populära rundvandringarna i pop up-museet i Katedralskolans gymnastiksal.

Åbodagen som avslutade sommarsäsongen den 16 september samlade drygt 10 000 gratisbesökare på museerna.

Foto: Eeva Haapanen.

På sommaren njöt man av vattenmotion

Antalet kunder ökade avsevärt på badplatserna i Åbo jämfört med föregående sommar. Antalet besökare på utebaden uppgick till 205 000 simmare, och på badstränderna statistikfördes under strandvaktssäsongen 53 000–63 000 besökare beroende på räknemetod. I fjol uppgick utebadens besökarantal till 141 000 och badsträndernas till 33 400.

139 900 simmare besökte Samppalinna utebad under sommarens öppettid 14.5–30.9. I fjol hade Samppalinna över 90 400 kunder. Kuppis utebad hade 65 200 besökare under sommaren. Under de livligaste veckorna i juli kom det över 11 000 besökare. I fjol uppgick antalet besökare till 50 700.

Vid idrottstjänsterna gläder man sig över att utebaden används flitigt. Utebaden är emellertid helt beroende av vädret. Under de bästa dagarna har Samppalinna haft över 3 000 simmare och under de livligaste veckorna 12 000 simmare. I och med hösten har antalet besökare minskat till mindre än 3 000 simmare per vecka.

– Öppettiderna för nästa sommar bestäms i hög grad utifrån statistiken för denna sommar. Troligtvis kommer Samppalinnas öppettider att ändras i september, och barnbassängen töms säkert redan i början av september, säger Eeva Haapanen, chef för simanläggningarna.

Foto: Åbo stadsbibliotek

Biblioteken hade fler besök jämfört med tidigare somrar

Bibliotekstjänsterna var populära även under sommarhettan: Åbo stadsbibliotek hade 428 531 besök i juni–augusti. Antalet besökare ökade under alla tre månader jämfört med tidigare somrar. I juni uppnåddes till och med ett rekordantal: 130 671 (2017: 118 072, 2016: 123 011).

Hirvensalo bibliotek hade stängt hela sommaren och bidrog för sin del till att antalet besökare på självbetjäningsbiblioteken sjönk något. Självbetjäningsbiblioteken hade närmare 45 300 besök.

Bland huvudbibliotekets sommarevenemang samlade den traditionella allsången på biblioteksgården många deltagare. Bibliotekets nyare sommarjippon var pop up-bibliotek vid Samppalinna och Kuppis utebad samt på Fölis vattenbuss.

Foto: Ville Solkinen

Äventyrsparken var sommarens ständiga favorit

Barnkulturcentret Äventyrsparken hade 84 300 besökare under sommaren. Det är något mindre än året innan. I juni förde det varma vädret med sig drygt 30 000 personer. Under heta juli månad trivdes 42 000 besökare i Äventyrsparken. Äventyrsparkens sommarsäsong slutade i början av augusti.

De ungas konst- och aktivitetshus Vimma hade totalt drygt 1 200 besökare i juni–augusti. Jämfört med junimånader under tidigare år ordnades nu fler hantverksverkstäder och öppettiderna var längre. Vimma hade stängt från midsommar tills skolorna började.

Foto: Pia Jalkanen.

Symfoni för bollhallen krönte Åbodagens afton

Åbo filharmoniska orkesters konsert Symfoni för bollhallen den 15 september var en publiksuccé. Den avgiftsfria storkonserten som kombinerade musik och idrott samlade över 2 600 åhörare till Kuppis bollhall. Dessutom strömmades konserten direkt via orkesterns webbplats. På konserten fick man höra teman som är bekanta från idrottsevenemang, filmmusik, pop och rock hits, traditionella verk inom konstmusik samt uruppförandet av Max Savikangas Slam Dunk.