Trafikarrangemang i Åbo centrum har förändrats på grund av Salutorgets förnyelsearbete. Trots arbetet är torget och dess omgivning i bruk. Bekanta dig med förändringarna och ersättande tjänster.

Feedbacktjänsten

Har du några frågor om det nya Salutorget? Vill du ge feedback? Vi svarar på feedbacktjänsten.

Feedbackformulär Salutorget

Det är fortfarande möjligt att köra till centrum

Fast det har införts ett genomfartsförbud på Auragatan, Eriksgatan och Slottsgatan, kan man fortfarande köra med bil till centrumet. Genomfartsförbudet är alltså inte ett körförbud och därför gäller det inte till exempel körning till parkeringsplatsen. Endast gatuområden kring Salutorget har tagits helt ur privatbilisternas bruk.

Parkeringsrutorna intill torget är borta men de övriga parkeringsplatserna i centrumet betjänar som vanligt. Exempelvis P-Louhi, Saluhallens parkering, bibliotekets parkering samt parkeringshusen Julia och Eskel tillsammans med den återsåtende gatuparkeringen är i bruk.

Därtill anläggs nya parkeringsplatser i centrumet bland annat på Auragatan, Eriksgatan och Mariegatan. Närmare information om parkeringsplatserna får du från planer till gatan i fråga.

Kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar fungerar

Busstrafikens tyngdpunkt har flyttat från Salutorgets hörn till Auragatan och Slottsgatan. Följaktligen har den största delen av rutter och hållplatser ändrats i centrumet. Bussarna fortsätter att åka till centrumet, men det är bra att kontrollera uppdaterade uppgifter om busslinjerna från Fölis nätsidor.

Gång- och cykelvägarna fungerar som vanligt. Vid behov kan man trampa iväg med en av Fölis stadscyklar, vilka är tillgängliga vid otaliga stadscykelstationer runt staden. Stadscyklarnas användningsrätt ingår i de flesta Fölis säsongskort åtminstone fram till 30.4.2019. Du kan registrera dig som en användare av Föli-cyklarna på Fölis nätsida och förknippa din säsongskort med systemet, och på så sätt får du använda Föli-fillaren kostnadsfritt. Utan säsongskort kan man cykla med stadscyklarna genom att betala en säsongsavgift på 40 euro.

Ett tillfälligt torg betjänar i ändan av gågatan

Ett tillfälligt torg har öppnats på Universitetsgatan mellan Auragatan och Köpmansgatan. Torghandeln fortsätter alltså trots byggarbetet och torghandlare kan köra i området för att lasta och lossa sin last.

På det tillfälliga torget befinner sig också Salutorgets infocontainer som betjänar från och med den 1 oktober.  Från infocontainern får du ytterligare information om Salutorgets förnyelse och de arkeologiska utgrävningarna som pågått på torget. Infocontainern är öppen på vardagar kl. 9-14.

Ömsesidig respekt i trafiken

Även om Salutorgets omgivning är öppen för stadsbor också i fortsättningen, gäller det att vara aktsam när man sköter ärenden i centrumet.  Med anledning av byggarbetet kör tunga arbetsmaskiner på området och bland annat därför finns det skäl till försiktighet.

Det är bra att iaktta också renoveringsarbete av Brahe-Center, eftersom Brahegatan är därför smalare än vanligt. Dessutom förorsakar förändringarna i kollektivtrafikens rutter mer busstrafik på Slottsgatan och Auragatan än tidigare.

Under det tillfälliga arrangemanget är det nödvändigt att ta hänsyn till medmänniskor och ha tålamod i trafiken. Tack vare gemensamma kompromisser får vi ett ännu bättre och trivsammare centrum för oss alla!