I maj 2019 kommer Åbo att stå som värd för en ny internationell scenkonstfestival. I tre intensiva dagar under våren kan tittarna frossa i ett antal olika stilar av föreställningar, fördjupa sig i nya intressanta synvinklar och bli en del av en internationell händelse. Den första FINFRINGEN kommer att äga rum 10–12.5.2019 på Åbo Svenska Teater med omgivande stadslokaliteter.

Fringe Festival är en internationell rörelse för scenkonst i vars namn 250 olika internationella evenemang kommer att äga rum. Kontakter världen över är också utgångspunkten för Åbo-evenemanget. 

– FINFRINGE-teamet har bland annat besökt andra fringefestivaler i USA, Skottland och inom Norden, säger festivalproducent Kristina Vahvaselkä.

Planeringen och genomförandet av evenemanget stöds av en styrgrupp som består av representanter från Åbo Konstakademi, Logomo, Åbo Stadsteater, Åbo Svenska Teater och Linnateatteri.

– Den breda Åboscenens professionalism och erfarenhet har gett oss ett gott "ryggstöd". Det är viktigt för oss att dessa parter har gett våra tankar om festivalen ett varmt mottagande. Under de närmaste månaderna kommer vi att utvidga vårt samarbete med andra kunniga åboländska kulturaktörer, säger Sami Rannila, festivalens konstnärliga chef.

Även om tyngdpunkten i de olika fringefestivalerna runt om i världen varierar, är de flesta föreställningarna dock långt ifrån mainstream, utan befinner sig bokstavligen "på kanten". Artisterna, både professionella och amatörer är alla på samma startlinje. På så sätt kan alla göra en föreställning om ett för dem viktigt ämne, dela den med en internationell publik, förtjäna biljettintäkter och resa världen runt med sin show.

Evenemanget letar efter både nya och gamla djärva föreställningar, som vågar vara det de är.

– Enligt Fringe-filosofin kan temat för presentationen samtidigt vara både mycket personligt och av allmänt intresse, lokalt och globalt , säger Sauli Luttinen, som ansvarar för händelsens visuella utseende. – Vår enda begränsning är tiden, maximalt en timme är reserverad per föreställning, fortsätter han.

18.10.2018 startar officiellt det globala artistsökandet. Det finns olika prioriteringar för den världsomspännande sökningen. Utöver open call, letar man efter presentationer med miljötema. Som en finsk specialitet kommer vi också att se en s.k. "var mans avdelning". Det är fråga om workshops, där vem som helst kan bygga sin egen föreställning. Under evenemanget kan man också demonstrera produktioner på enbart idé- och experimentnivå, eller uppleva nya typer av föreställningar, där bl.a. vetenskapliga fenomen illustreras med hjälp av scenkonst.

Förutom artistsökningen efterlyser FINFRINGE frivilliga. Samtidigt lanseras ett samhällsprogram, där olika aktörer kan stödja festivalens arrangemang, till exempel genom att donera sina tjänster, marknadsföringskanaler, varor eller arbetstid till förmån för evenemanget.

– Vi letar efter nya, enkla och praktiska sätt för företag att stödja föreställningarna och själva festivalen, säger Tarja Suomi, den andra av evenemangets producenter.

– FINFRINGE är ett utmärkt tillskott bland de kulturella evenemangen i Åbo och stärker ytterligare stadens ställning som en teater- och scenkonstort. Vi vill skapa ett allomfattande stadsevenemang i Åbo, som ska föra samman de lokala krafterna inom kulturfältet och fungera som en länk mellan "oss" och "resten av världen, sammanfattar Kristina Vahvaselkä.

Tilläggsinformation