Till byggstängslet vid Åbo salutorg planeras ett tre meter högt TURKU – ÅBO textkonstverk. Åbo stad lanserar en tävling för illustreringen och inbjuder alla stadens invånare att planera verkets uttryck.

Mera information

Frågor angående tävlingen kan skickas på adressen toriaitakilpailu@turku.fi.

Under hösten har ett tre meter högt fanerstängsel rests upp runt bygget av Åbo salutorg. Den delen av stängslet som ramar in det tillfälliga torgområdet planeras att pryda med ett stort textkonstverk TURKU – ÅBO, vars slutliga uttryck förverkligas enligt de idéer som kommer från Åbobor.

I tävlingen arrangerad av Åbo stad letar man efter svartvita mönster, som lämpar sig som en bakgrund till eller en fyllning för bokstäver i texten TURKU – ÅBO. De bästa förslagen samlas till ett enhetligt verk, som kommer att vara utställd vid Åbo salutorg till slutet av år 2020.

Vinnarna för tävlingen belönas med presentkort och med en möjlighet att få sitt namn på verket. Tävlingen är öppen till den 16 november, och man kan delta både ensam eller i grupp.

Instruktioner:

Tävlingsinstruktioner (pdf)

Deltagarblankett (pdf)

Planeringsunderlag (pdf)

Nyckelord: