Åbo stad erbjuder gratis gatuparkering i stadscentrumet under hela december. På lördagarna får vuxna resa med Föli-bussarna till priset av en barnbiljett. Med kampanjen vill Åbo att underlätta julhandel och främja shopping i centrumet.

– Åbo centrum utvecklas nu kraftigt, vilket betyder stora byggplatser alldeles i stadskärnan. Med parkeringskampanjen vill vi framhäva att man kan och får köra med bil till centrumet trots byggarbeten, säger Åbo stadsdirektör Minna Arve.

Under december månad är parkeringen avgiftsfri på zon ett på vardagar från och med kl. 14 och hela dagen på lördagar. Zon ett är ett område i Åbo centrum som gränsar till Aningaisgatan, Mariegatan-Trädgårdsgatan, Humlegårdsgatan och Västra Strandgatan.

– Tillsammans med företagare och alla Åbobor strävar Åbo stad efter att hålla centrumets tillgänglighet på en god nivå. Vi förstår julhandelns betydelse för handlarna i centrumet och vi vill stödja den, beskriver stadsdirektör Arve kampanjens mål.

600 gratis parkeringsplatser

Sammanlagt 600 gatuparkeringsplatser är avgiftsfria under december månad. På zon ett finns det vanligtvis 650 avgiftsbelagda och 50 avgiftsfria gatuparkeringsplatser. Till följd av tillfälliga parkeringsarrangemang har endast 50 parkeringsplatser försvunnit från zon ett, eftersom 100 nya parkeringsplatser har byggts för att ersätta de 150 platser som avskaffades på grund av centrumets förnyelsearbeten.

I hela centrumområdet i Åbo, som gränsar till Aningaisgatan, Bangårdsgatan, Allégatan och Östra Strandgatan, finns det sammanlagt 2400 gatuparkeringsplatser och i parkeringsanstalter finns det 2900 platser.

Kampanjens värde för staden uppskattas till 125 000 euro. Åbo stadstyrelsen behandlar saken i sitt möte på måndagen den 5 november. Stadsmiljönämnden behandlar förändringen i avgiftstid och parkeringsavgifter på tisdagen den 6 november.

Under kampanjen är parkeringen avgiftsfri på zon ett på vardagar från och med kl. 14 och hela dagen på lördagar.

Bussrabatt på fem lördagar

Julkampanjen uppmuntrar till att använda kollektivtrafik. På lördagarna 1.12, 8.12, 15.12, 22.12 och 29.12 får vuxna resa med Föli-bussarna till priset av en barnbiljett. En enkelbiljett för barn kostar 1,50 euro och en enkelbiljett för vuxna kostar vanligtvis 3 euro.

Enkelbiljetterna omfattar den vanliga omstigningsrätten på två timmar dvs. med en och samma biljett får man resa med Föli för två timmar. Kollektivtrafikens biljetterbjudande gäller under dagtid på alla Fölis rutter i Åbo, S:t Karins, Reso, Nådendal, Lundo och Rusko.

− Genom kollektivtrafikkampanjen blir de trafikarrangemang som förändrade i höst bekanta också för dem som inte regelbundet använder kollektivtrafik för resor till centrumet, säger Åbo stads kollektivtrafikdirektör Sirpa Korte.

Bakom centrumets förnyelsearbeten ligger en ambitiös centrumvision

Ända fram till slutet av år 2021 domineras Åbo centrum av Salutorgets förnyelse, som innebär byggandet av en underjordisk parkeringshall och hela Åbo salutorg förnyas. På grund av förnyelsearbetena flyttades stadens busstrafik bort från Salutorget, gatuparkeringen arrangerades om och reglerna för genomfart förändrades.

Förändringarna i Åbo centrum är en betydande del av spetsprojektet Utvecklandet av centrumområdet, där enligt stadsstrategin skapas ett livskraftigt och attraktivt centrum för Åbo fram till stadens 800-års jubileum år 2029.

– Att samtidigt berätta om förändringar och möjligheter har varit svårt, och uppfattningen om ett tillgängligt centrum har blivit negativ. Huvudbudskapet har dock hela tiden varit och är också under denna kampanj, att man får och kan köra med egen bil till centrumet oberoende av genomfartsförbudet, kollektivtrafikarrangemangen och bygget av torgparkeringen. Butiker håller öppet och det finns tillräckligt med parkeringsplatser, säger biträdande stadsdirektör Jarkko Virtanen.

Köpmannaföreningarna är nöjda

De många köpmannaföreningarna i Åbo tillsammans med företagarna är nöjda över stadens välvilja. Föreningarna har aktivt varit i kontakt med stadens ledning och uttryckt sin oro.

– Vi är glada över att vår röst blev hörd. Vi har önskat en sådan här handräckning från staden, säger ordförande för Saluhallens köpmannaförening Jari Heinonen.

Också medlemmar av Salutorgföreningen i Åbo är nöjda och de föreslår att det området som inte är i torghandelns bruk på vintertiden kunde användas som parkeringsplatser. Åbo Stadscentrumförening, som representerar den största delen av centrumområdets företagare, är med att sprida information om kampanjen.

– Under december blir Åbo centrum det största köpcentrumet i Finland, dvs. ett ställe där man kan shoppa på samma sätt som i de köpcentrum som lockar kunder med gratis parkering. Decemberkampanjen har en stor betydelse, säger Åbo Stadscentrumförenings verksamhetsledare Katariina Räike.

Rosa färgen berättar om avgiftsfri parkering

Den avgiftsfria parkeringen som pågår hela december kan man identifiera från parkeringsmätare som kommer att märkas med en ljusröd dekal. Rosa är signaturfärgen för Salutorgets förnyelse. Parkeringsautomater och mobilbetalningssystem modifieras i enlighet med förändringarna i avgiftstiden.

Kampanjen och dess effekter kommer naturligtvis att följas upp. I uppföljningen beaktas handlarnas inkomster, allmän kundfeedback och feedback från intressegrupper. Ifall resultaten är goda, kan kampanjen genomföras på nytt under Salutorgets förnyelsearbeten.

– Därtill funderar vi på andra åtgärder som kunde underlätta parkeringen och kartlägger nya områden för parkeringen under förnyelsearbeten, berättar direktören för Stadsmiljösektor Christina Hovi.