Åbo stad förklarar sig för ett område fritt från diskriminering den 16 november 2018 på Internationella dagen för tolerans. Motionen om förklaringen kom från Åbo stadsfullmäktige. Närmare 30 fullmäktigeledamöter står bakom denna utmärkta motion.

Kampanjen har förts framåt i stadens arbetsgemenskap under hösten. Stadsdirektör Minna Arve har påmint personalen bland annat om nolltoleransen mot mobbning och diskriminering i stadens arbetsgemenskap, bett om att ingripa dessa och berätta ifall någon ser eller upplever några missförhållanden i sitt arbete angående diskriminering och jämlikhet. 

Därtill har Arve uppmanat arbetsgemenskapen att fundera vad likvärdighet och icke-diskriminering betyder inom var och ens arbete och hur kunde temat främjas ännu mer systematiskt i daglig verksamhet och arbete.

– Naturligtvis har dessa principer om jämlikhet och icke-diskriminering styrt Åbo stads verksamhet även tidigare. Genom att delta kampanjen ”Område fritt från diskriminering” påminner vi oss själva och alla Åbobor om engagemanget för jämlikhet, säger Arve.

Främjande av likvärdighet är en omfattande helhet som berör arbetet av varje stadsanställd på något sätt. Denna helhet innebär exempelvis beaktande av tillgänglighet i stadsplanering och digitala tjänster, rivning av språkbarriär, attitydbearbetning, tjänsteutformning och förebyggande av marginalisering.

– Mycket har vi redan gjort, men det finns mycket vi kan förbättra. Jag tror att genom att kontinuerligt ta jämlikheten upp i samtalet, förvandlar ord till insikter och handlingar och allt fler börjar arbeta med hänsyn till det hur arbetet bäst skulle gynna olika Åbobor, sammanfattar Arve.

Bakgrunden till kampanjen ”Område fritt från diskriminering”:

Kampanjen ”Område fritt från diskriminering” är en informationskampanj mot all diskriminering, mobbning och trakasseri, med hjälp av vilket organisationer och arbetsgemenskap kommer fram med sitt engagemang för principen om icke-diskriminering. Förklaringen för ett område fritt från diskriminering betyder bekämpning av diskriminering, ingripande vid den och erkännande av likvärdighet mellan människor.

Förklaringen är också en signal för anställda, arbetssökande och kunder om att organisationen välkomnar alla människor oberoende av kön, ålder, etnisk bakgrund, religion eller övertygelse, åsikt, hälsotillstånd, handikapp eller sexuell läggning.

Kampanjen genomförs av justitieministeriet i samarbete med Förbundet för Mänskliga Rättigheter rf, Finlands Ungdomssamarbete Allians rf, Seta rf, Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto Fimu rf och Handikappforum rf.