En räddningsövning äger rum i Helsingforsgatans tunnel i Kuppis i Åbo onsdagen den 21 november klockan 10.00–14.00. Under övningen är tunneln avstängd för trafik.

En räddningsövning äger rum i Helsingforsgatans tunnel i Kuppis i Åbo onsdagen den 21 november klockan 10.00–14.00. Under övningen är tunneln avstängd för trafik, och trafiken på Helsingforsgatan dirigeras till en omväg. Som omväg åt båda hållen fungerar förbindelsen Kalevarampen–Kalevavägen–Keramikfabriksgatan–Tavastgatan–Tavastrampen (karta bifogas).

Under övningen övar räddnings-, polis- och vägmyndigheterna tillsammans med sina intressentgrupper räddning och samverkan för att kunna hantera eventuella olyckor i tunneln.

Målet är att göra övningssituationen så verklighetstrogen som möjligt vad gäller både olyckan och räddningsvägarna. Beroende på väderleksförhållandena kan den rök som används vid övningen påverka tågtrafiken förbi övningsområdet samt verksamheten på Kuppis järnvägsstation och Åbo universitetscentralsjukhus.

I övningen deltar Egentliga Finlands räddningsverk, polisen, Egentliga Finland sjukvårdsdistrikt, Trafikverket, NTM-centralen och Åbo stad samt de ansvariga entreprenörerna för gatutunneln.

Karta på omvägen bifogas (PDF)