Stadsdirektör Minna Arve är med vid en tillställning den 27 november då landmärkena offentliggörs och senare på kvällen deltar Arve i ett invånartillfälle i Syvälax skola. På skolan diskuteras det om öarnas betydelse för såväl öbor som Åbo.

Välkommen!

  • Offentliggörande av landmärken vid Hirvensalo bro på fastlandets sida tisdag 27.11 kl. 17-17.30.
  • Öarnas betydelse för öborna och Åbo, en offentlig tillställning i Syvälax skola tisdag 27.11 kl. 17.45-19.30.

#kjkylässä

På Hirvensalo ö i Åbo firas en gemensam festdag på tisdag den 27 november då de landmärken som har uppförts vid Hirvensalo bro offentliggörs, varefter hålls ett invånartillfälle där öns betydelse för såväl öbor som Åbo reflekteras över. Tillfället är en del av turnén Kaupunginjohtaja kylässä (stadsdirektören besöker) som stadsdirektör Arve har startat förra året. Stadsdirektören besöker varje bostadsområde i Åbo, i tillställningar som invånarna har arrangerat. 

Landmärkena är gamla reparerade bojar som har solcellsljus installerade och de ligger nu på båda sidor av Hirvensalo bro på fastlandets sida

Landmärken har planerats redan länge

Vid Hirvensalo bro har redan för flera år planerats ett landmärke som skulle beskriva ön och fungera som en välkomsthälsning. Hirvensalon omakotiyhdistys (egnahemsförening) utlyste en idétävling för landmärket på föreningens 75-årsjubileumsår 2014.  Vinnaren i tävlingen blev Ansa Oksa med ett förslag som representerade stiliserade segel.

Genom åren har idén förädlats och nu är landmärkena, de gamla sjömärkena, redan uppförda på platsen.

- Bojarna blir ett nytt landmärke för Hirvensalo.  De välkomnar alla besökare till Åbos havsnära bostadsområde och representerar öns särprägel på ett utmärkt sätt, säger ordförande för Hirvensalon omakotiyhdistys Jari Hlavaty.

Landmärkena är planerade av Ari Salonen, verkställande direktör för Åboföretaget Fokusdesign som arbetar med produktplanering och formgivning. Flera företag från eller med anknytning till Hirvensalo har sponsrat förverkligandet av landmärkena. Anskaffningen, reparationen och installeringen av bojarna och anknytande utrustning är koordinerat av Hirvensalobon Kullervo Nevalainen.

Hirvensalos betydelse reflekteras över i en offentlig tillställning

Genast efter offentliggörandet av landmärkena hålls ett gemensamt invånartillfälle i Syvälax skola. Vid denna tillställning behandlas Hirvensalos attraktionskraft och funderas över vad ön har att erbjuda till öbor, andra Åbobor och turister. Tillställningen är öppen för alla.

Tillställningen erbjuder mångsidigt program som aktörer på ön och Åbo stads tjänstemän har planerat tillsammans.

- Meningen är att hålla korta anföranden om betydelsen av öns havsnära karaktär och natur samt tjänster och motionsmöjligheter. Vid tillfället talar både stadens tjänstemän och öbor, berättar Åbo stads utvecklare för regionalt arbete Katri Arnivaara.

I tillställningen presenterar sig även öns sällskap och föreningar, såsom Hirvensalon omakotiyhdistys, Hirvensalo-seura, Kaistarniemen Alitalon Kyläyhdistys, Hirvensalon Heitto och Wäinö Aaltosen seura.