I år blir det 20 år sedan Åbo stads och Egentliga Finlands Europakontor grundades. Europakontorets 20-åriga historia jubileras den 20 november i ett seminarium som arrangeras i Bryssel med temat hållbar utveckling. Syftet med festseminariet är att presentera för den europeiska publiken Åbo stads även globalt sett ambitiösa mål för kolneutralitet och arbetet med cirkulär ekonomi som pågår i landskapet.

– I Åbo och Egentliga Finland görs utmärkt arbete inom hållbar utveckling för såväl förebyggande av klimatförändring som främjande av cirkulär ekonomi. Detta arbete kan vi stolt presentera i Bryssel. Temat är väldigt aktuellt och vårt seminarium har väckt brett intresse, berättar chefen för kontoret Saara Nuotio-Coulon.

Vid tillställningen talar bland annat kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen och huvudtalet om städernas roll som globala klimatledare hålls av ICLEI:s generalsekreterare Gino Van Begin. I festligheterna deltar en delegation av 20 personer från Åbo stad under ledning av stadsdirektör Minna Arve. Med i delegationen är bland annat stadsstyrelsens medlemmar.

Europakontoret firas även i Åbo i en tillställning som ordnas i Statens ämbetshus på självständighetsdagens afton den 5 december. Under tillställningen diskuteras bland annat hur EU-intressebevakningens nutida situation och framtid ser ut.

Personal på Europakontoret: Kaisa Vuori, Saara Nuotio-Coulon och Miia Paananen.

Europakontoret betjänar Egentliga Finlands aktörer

Åbo stads och Egentliga Finlands Europakontor är ett kontor som Åbo upprätthåller i Bryssel. Kontoret producerar också tjänster för Egentliga Finlands förbund och Åbo universitet. Europakontoret följer områden inom EU-politiken, utvecklingslinjer, finansieringsprogram och lagstiftning som är viktiga för Åbo och Egentliga Finland samt påverkar vid behov dessa.

Dessutom har kontoret i uppgift att synliggöra ärenden och kunskaper som är viktiga för Egentliga Finland för EU-institutionerna, till exempel EU-kommissionen och Europaparlamentet samt övriga centrala aktörer.

En av kontorets viktigaste uppgifter är att upprätthålla ett samarbetsnätverk och öppna dörrar för aktörerna från Åbo och Egentliga Finland.

Samarbetsnätverk som verkar i Bryssel är en viktig kanal för intressebevakning. Kontoret informerar representanter för EU-institutionerna och andra viktiga intressentgrupper om bra projekt och kunskapsområden i Egentliga Finland samt främjar medvetenheten om regionen genom att ordna träffar och evenemang i Bryssel.

– En av kontorets viktigaste uppgifter är att upprätthålla ett samarbetsnätverk och öppna dörrar för aktörerna från Åbo och Egentliga Finland. Därtill är det väsentligt att utveckla EU-kunnande bland aktörerna, vilket vi kommer att satsa på ännu mer i fortsättningen, konstaterar Saara Nuotio-Coulon.

Därtill förmedlar Europakontoret förutseende information om EU:s finansieringsprogram och lagstiftning som bereds samt deras eventuella konsekvenser för Egentliga Finland till aktörer och bakgrundsaktörer i Egentliga Finland.

Festseminariets program i Bryssel:
Sustainable way of life: Cities and regions making the difference

Ytterligare information från Åbo stads och Egentliga Finlands Europakontor

Nyckelord: