För att främja julhandel presenteras för stadsstyrelsen en kampanj, där vuxna kunde resa med Åboregionens kollektivtrafik Föli till priset av en barnbiljett på fem lördagar i december. Stadsstyrelsen behandlar ärendet i sitt möte den 19 november 2018.

Åbo centrum domineras av Salutorgets förnyelse ända till slutet av året 2021. Samtidigt kommer flera betydande byggprojekt att sättas igång i kvarteren kring torget. Förändringarna i Åbo centrum är en märkbar del av spetsprojektet Utvecklandet av centrumområdet, där enligt stadsstrategin skapas ett livskraftigt och attraktivt centrum för Åbo fram till stadens 800-års jubileum år 2029.

Centrumets tillfälliga trafikarrangemang har i viss mån skapat en negativ bild av centrumets tillgänglighet. För att förbättra situationen har stadsstyrelsen beslutat tidigare i november, att en kampanj om delvis avgiftsfri parkering i stadskärnan startas för december månad.

Den nya kampanjen om kollektivtrafikens enkelbiljetter skulle för sin del stöda samma mål dvs. budskapet om centrumets tillgänglighet trots byggarbeten.

Kampanjen skulle betyda att på lördagarna 1.12.2018, 8.12.2018, 15.12.2018, 22.12.2018 och 29.12.2018 kunde vuxna resa med kollektivtrafik till priset av en barnbiljett. En barnbiljett kostar 1,50 euro och en enkelbiljett för vuxna kostar vanligtvis 3 euro.

Torghandel och butiker i centrumet betjänar som vanligt.

Syftet med kampanjen om Fölis enkelbiljetter, som behandlas i stadsstyrelsen den 19 november, och centrumets parkeringskampanj som beslutats redan tidigare, är att sänka tröskeln för familjer att sköta ärenden i centrumet. Den nedsatta prisen på enkelbiljetten uppmanar till användning av kollektivtrafiken i stället för personbilar även på fritiden. Med detsamma skulle centrumets trafikarrangemang bli bekanta också för dom som inte vanligtvis använder kollektivtrafik för resor till centrumet.

− Det är viktigt att uppmärksamma att centrumet är fortfarande tillgängligt med alla färdmedel och man kan åka dit som förut trots de tillfälliga kollektivtrafikarrangemangen. Torghandeln pågår utan avbrott och butikerna håller öppet son vanligt, framhäver biträdande stadsdirektör Jarkko Virtanen.