Textverken som består av bokstäverna Turku-Åbo är färdiga att monteras på torgparkeringens byggstängsel. Monteringen sker eventuellt redan innan julen.

Ursprungligen var det meningen att monteringen skulle inledas på tisdag 18.12 men den uppskjuts på grund av förseningar i fraktningen. Monteringen inleder eventuellt under denna vecka. Den exakta tidtabellen meddelas senare.

Stängslet som ramar in det tillfälliga torgområdet kommer att prydas med sammanlagt 30 textverkstavlor, vilka utgör texten ”Turku-Åbo” på flera ställen. Därtill förverkligas på motsvarande sätt texten ”Åbo” på Auragatan och texten ”Turku” på Eriksgatan. Tavlorna mäter tre gånger tre meter och var och en är unik.

En öppen planeringstävling som ordnades om textverket fick över 160 förslag. Bland dem valde juryn 38 förslag som kommer att förverkligas.

Syftet var att samla in förslag från människor i alla åldrar, och resultaten var utmärkta. Förslag kom såväl från daghemsbarn som från pensionärer och även från professionella grafiker. Bland de vanligaste motiven var historiska byggnader i Åbo och andra landmärken. Av någon orsak var fåglar ett populärt motiv i flera verk.

− Det fanns måsar, ugglor, mesar och ”posankor”. Allt som allt var nivån på tävlingen väldigt bra och förslagen var mångsidiga. Stadsborna får en fin plats för besök i stadskärnan under ett par års tid, säger Åbo stads marknadsföringschef Juha Elo.

− Förutom stängslet publiceras de utvalda verken en i taget med sin bakgrundshistoria på stadens och Salutorgets Facebook-sida. Det planeras även en liten bok av verken under våren, tillägger Elo.

Vinnarna av planeringstävlingen har kontaktats och de belönas med ett gåvokort på 50 euro till en valfri butik i stadscentrumet.

- Vinnarna har mottagit informationen om gåvokorten med glädje och på det här sättet kan vi bidra positivt till försäljningen i centrums butiker, berättar Elo.