Åbo utlyser julfreden på julafton 24.12 klockan 12 på Gamla Stortorget. Evenemanget påverkar trafiken i området kring Domkyrkan och Gamla Stortorget redan föregående dag. I år förnyas det traditionella evenemanget en aning då en ny kombinerad kör ansvarar för sången.

För första gången uppträder en kombinerad kör vid evenemanget. Manskören Laulun ystävät, som har traditionellt varit med i evenemanget, får sällskap av Åbo KFUM:s manskör Naskalit. Den kombinerade manskören leds av Tommi Saalas, dirigent för Naskalit. Julfreden utlyses på finska och svenska av Åbo stads protokollchef Mika Akkanen. Akkanen utlyser julfreden nu för sjätte gången.

Förändringar i trafiken

Området kring Domkyrkan och Gamla Stortorget avstängs för trafik och parkering 23.12 från kl. 9.00. Om området där trafikbegränsningar införts informeras med förflyttningsskyltar. Trafikbegränsningarna avlägsnas så snart som möjligt efter evenemanget. Allmänheten ombeds att beakta trafikbegränsningarna och ta sig fram till fots eller med kollektivtrafik. Till evenemanget förväntas hela 10 000 personer. Nylandsgatan är helt avstängd för trafik från kl. 11.30 på julafton.

Jultraditionen har bevarats genom tiderna

Traditionen med att utlysa julfreden har fortlevt nästan utan avbrott ända sedan medeltiden, i 700 års tid. I våras hade det gått 100 år sedan Finlands inbördeskrig. På julen samma år, år 1918, utlystes julfreden efter ett års paus. Därtill har det gått 40 år sedan Åbo stad beslutade att överta ansvaret för utlysningen av julfreden.

− Den årliga julfreden hade utlysts av Åbo magistrat som år 1978 blev en del av Finlands statsförvaltning. Utlysninen av julfreden övergick dock inte till staten tillsammans med magistraten. Eftersom utlysningen av julfreden alltid har varit ett evenemang arrangerat av Åbo stad, var det naturligt att staden skulle ta hand om utlysningen av julfreden även i fortsättningen, berättar Mika Akkanen.  

Utlysningen av julfreden i Åbo har sänts i radion sedan 1935. Tv-sändningarna startade 1983 i Finland och från och med 1986 sänds utlysningen av julfreden på tv också i Sverige. Numera kan man följa med utlysningen av julfreden i direktsändning via internet över hela världen.

Program för evenemanget Åbo utlyser julfreden 24.12.2018

Gamla Stortorget, framför Brinkalahuset

Vid evenemanget delas ut texter till de sånger som sjungs gemensamt, Röda Korsets Åboavdelning delar ut sångtexterna och bjuder på glögg vid Porthanstatyn. Elina Parkkila som teckenspråkstolk

Utlysningen av julfreden direktsänds i YLE1

Kl. 11.30
Flottans musikkår, dir. musikkommendörkapten Petri Junna samt Manskören Laulun Ystävät och Åbo KFUM:s manskör Naskalit, dir. Tommi Saalas framför julsånger

Tuo armon valkokyyhky
komp. Melchior Vulpus, finsk text Huugo Jalkanen, arr. Michael Praetorius

Jouluyönä
komp. Teuvo Hakasalo, text Helena Eeva, arr. Kimmo Hakasalo

Tysk melodi: Kuule kuin kellojen malmi
finsk text Kyllikki Solanterä, arr. Jarmo Kokkonen

Allsånger, musikkår, kör, publik (med väderförbehåll)

Leevi Madetoja: Arkihuolesi kaikki heitä, kören och musikkåren
Jean Sibelius: En etsi valtaa loistoa, kören och musikkåren

Flottans musikkår:

Koska meillä on joulu

Ryttarmarsch

Kl. 11.57
Utlysning av julfreden

Gud är oss en väldig borg – psalm 170; 1, 4                                     

Åbo domkyrkas klocka slår 12

Fanfar.  Inledningsfanfar ur marschen Marskalkens silverhorn, komp. Artturi Rope

Åbo utlyser julfreden, protokollchef Mika Akkanen

Vårt land – 1. finska, 1. svenska, 2. finska

Björneborgarnas marsch