Allaktivitetshuset Ypsilon som Åbo stad låtit bygga står klart och verksamheten i fastigheten drar i gång i januari 2019. Ypsilon har utrymmen för grundskolan, småbarnspedagogiken, biblioteket, ungdomstjänsterna, skolhälsovården och rådgivningen.

Bild: Centrumtorget är Ypsilons hjärta.

Den stimulerande inlärningsmiljön har plats för 700 grundskoleelever och 120 barn inom småbarnspedagogiken.

Rektor Marianne Ulfstedt säger att hon har stora förväntningar beträffande utrymmena:

- Det centrala är att undervisningens nyckelmålsättningar kan verkställas i vardagen, d.v.s. att vi kan erbjuda ett tryggt, hälsosamt, tillgängligt och inspirerande utrymme för såväl elever som för lärare. Huset ska bli ett pulserande centrum för hela området där användare i olika åldrar möts. För barn, unga och familjer finns stöd med låga trösklar.

Daghemsföreståndare Tuire Korhonen betonar de möjligheter som de nya utrymmena medför då det gäler att bygga upp en social gemenskap mellan mindre och större aktörer:

- Ypsilons utrymmen är designade på så sätt att de möjliggör ett sömlöst samarbete mellan småbarns- och förskolepedagogiken. Övergången till skola blir naturlig och utan större dramatik. Man har också beaktat framtidens teknologi när man planerat verksamhetsmiljön för småbarnspedagogiken.

Också direktören för bibliotekstjänster Rebekka Pilppula betonar den sociala gemenskapen.

- Övre S:t Marie bibliotek är ett utrymme för alla invånare i närområdet, även om det råkar befinna sig i samband med en skola. Vi hoppas att lokala föreningar, körer och andra aktörer utnyttjar vårt utrymme vid sina sammankomster. På så sätt blir allaktivitetshuset allas gemensamma byahus.

S:t Marie bibliotek flyttar in i Övre S:t Marie. Samtidigt byts namnet till Övre S:t Marie bibliotek. De nya trivsamma lokalerna innefattar bl.a. mysiga läsplatser där man särskilt tagit hänsyn till äldre biblioteksanvändare. Bibliotekets urval av böcker, tidningar, tidskrifter och e-böcker innehåller läsning för biblioteksanvändare i alla åldrar.

Det nya allaktivitetshuset för välfärdstjänsterna nära familjen i enlighet med verksamhetsmodellen för familjecentra. I modellen betonas samarbetet mellan olika aktörer. Rådgivningen och skolhälsovården har en stark ställning som främjare av barnets och familjens hälsa och välfärd. I fortsättningen kommer aktörer från staden, församlingen och olika föreningar att dejourera i utrymmena för att stödja barn, ungdomar och familjer.

Byggnaden tas i bruk i januari 2019 enligt följande tidtabell:

  • 7.1. högstadiet, daghemmet, biblioteket, ungdomsgården och skolhälsovården
  • 9.1. rådgivningen
  • 21.1. lågstadiet och eftisverksamheten

Färdigt inom utsatt tid, budgeten höll

Fastigheten byggdes enligt en s.k. alliansmodell, vilket innebär att staden hade flera samarbetspartners: Hartela Oy, Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy, Granlund Turku Oy och Ramboll Finland Oy.

Fastigheten blev färdig enligt tidtabell och budgeten höll. Stadsfullmäktige hade satt ett takpris på 23,04 milj. euro för projektet.

Samarbetet mellan parterna löpte bra under hela projektets gång och det blev inga tråkiga överraskningar i utvecklingen av kostnaderna. Detta har varit ett bra exempel på ett lyckat byggprojekt inom den offentliga sektorn, säger Anne Antola som är utvecklingschef för byggprojektet på Åbo stads sida.