Åbo blev nummer ett då invånarna värderade Egentliga Finlands kommuner som boningsort. Detta framkommer i undersökningen Turku Tänään 2018 - Muuttohalukkuus ja kuntien vetovoima, utförd av Taloustutkimus.

Allt som allt 17 kommuner från Egentliga Finland deltog i undersökningen. Besvararna värderade kommunerna som boningsplats med vitsord 4-10. Åbo fick det bästa vitsordet (7,87) och resultatet hade förbättrat i jämförelse med vitsordet två år sedan, då undersökningen utfördes senast. Enligt besvararna finns de bästa arbetsplatserna, kommunala tjänsterna, hobbymöjligheterna, trafikförbindelserna och kommersiella tjänsterna i Åbo. Därigenom nådde helhetsintrycket och attraktionskraften av Åbo toppen i undersökningen. Endast när det gäller viljan att flytta gick Nådendal förbi Åbo..

Åbo har varit tredje i de tidigare undersökningarna, men nu för första gången är Åbo i ledningen. En tredjedel av besvararna bedömde Åbo med vitsordet utmärkt.

Att skapa tjänster och möta invånarnas behov är stadens viktigaste uppgifter

− Jag är väldigt glad över att föreställningarna om Åbo har haft en positiv utveckling. Den största förbättringen har skett i bedömningen av kommunala tjänster, vilka var goda enligt två tredjedelar av besvararna. Att skapa tjänster och möta invånarnas behov är stadens viktigaste uppgifter, och undersökningens resultat avslöjar att vi är på den rätta vägen när det gäller utvecklingen av tjänster.  Densamma tendensen syns i övriga opinioner − Åbo anses ännu trivsammare än tidigare och som en bättre miljö för barnen att växa upp, säger Åbo stadsdirektör Minna Arve, och önskar alla som planerar att flytta till Åbo varmt välkomna till staden.

Andelen människor som planerar att flytta har ökat under de senaste fem åren. I synnerhet studeranden planerar att flytta, men nu planerar också arbetarbefolkningen mer än tidigare. På valet av boplatsen påverkar speciellt miljöns trivsamhet, goda trafikförbindelser och arbetsplats. Även bostädernas och tomternas prisnivå tillsammans med kommunala tjänster påverkar valet av boningsplatsen. Därtill mätte undersökningen opinionen om åtta olika faktorer för attraktionskraft.

Information för dem som planerar att flytta till Åbo finns på sidan turku.fi/sv/flyttatillabo

Helhetsintryck, faktorer för attraktionskraft och viljan att flytta till Åbo.
Taloustutkimus: Turku Tänään 2018 - Muuttohalukkuus ja kuntien vetovoima