Åbo stad har skickat ett meddelande till skolorna inom den grundläggande utbildningen, gymnasierna, läroanstalterna inom yrkesutbildningen samt ungdomsgårdarna. Med meddelandet vill staden påminna om anvisningarna för hur sexuella trakasserier och sexuellt våld identifieras. I meddelandet informerar staden även om hur saken kan behandlas med barn och unga samt vart man kan vända sig för att vid behov få hjälp.

Meddelandet som Åbo stad skickade ut till skolorna anknyter till de fall av sexuellt utnyttjande av barn som kommit fram i Uleåborg och Helsingfors, där de misstänkta är unga män med invandrarbakgrund.

Meddelandet skickades via Wilma till alla barn och unga som studerar på ovannämnda läroanstalter och deras föräldrar och lärare samt annan personal. Meddelandet har nått cirka 30 000 personer.

- Vi ville lyfta fram de vuxnas ansvar i en sak som chockat alla, och framför allt det att man nu i skolorna skulle diskutera sexuell integritet och faror på webben, säger bildningssektorns direktör Timo Jalonen.

Utöver skolorna har Åbo stad gett anvisningar i ärendet till ungdomsarbetarna vid stadens ungdomstjänster och stadens övriga personal.

Stadens budskap är att det handlar om en mycket allvarlig fråga. Sexuellt utnyttjande av barn är ett brott som varje vuxen måste ingripa i. Vi vuxna måste lära våra barn att identifiera dessa brott. Lika viktigt är det att berätta för barn och unga om farorna med sociala medier och diskutera saken utan att skrämma dem.

Åbo stad ber att saken behandlas i alla skolor på lämpligt sätt. Även barns och ungas föräldrar uppmanas gå igenom saken och ge anvisningar för att identifiera dessa situationer samt agera i dem.

Åboskolornas lärare och kuratorerna är redo att hjälpa och framför allt diskutera om dessa nyheter som upprört oss alla.

- Kom ihåg att uppmuntra era barn och unga att berätta antingen hemma, på skolan eller till polisen om faror som de råkat ut för. Håll ögonen öppna också för svaga signaler, säger bildningssektorns direktör Timo Jalonen.