Åbo ungdomsfullmäktige delar igen ut bidrag till de ungas projekt. Ansökningstiden pågår från och med den 28 januari till och med den 24 februari.

Pengarna är särskilt avsedda för praktiska projekt med fokus på de ungas delaktighet. Ungdomsfullmäktige är en påverkningsgrupp för unga mellan 13 och 18 år och koordineras av Åbo stads ungdomstjänster.

Liksom tidigare år delar ungdomsfullmäktige ut sammanlagt 10 000 euro. Ett projekt kan beviljas högst 2 000 euro. Finansiering kan ansökas av grupper som består av minst tre personer mellan 13 och 19 år som bor eller studerar i Åbo.

– Ungdomsfullmäktige beslutar genom omröstning vilka projekt som ska beviljas pengar. De bästa projekten får den summa som de ansökt om, men 10 000 euro räcker knappast till alla sökande eftersom det brukar komma in så många ansökningar, säger ungdomssekreteraren Mirja Teräs vid Åbo stads ungdomstjänster.

Under tidigare år har ungdomsfullmäktige bland annat finansierat ett projekt för ett mobbningsfritt kafé som genomfördes av studerandena vid Bovallius ammattiopisto, ett diskussionsmöte som ordnades av Europeiska Ungdomsparlamentets lokalförening i Åbo samt en resa för eleverna i Katariinan koulu till Kuortane Junior Games, en idrottstävling för unga med funktionsnedsättning. Projektet behöver dock inte koordineras av en förening eller en skola, utan även till exempel en grupp kompisar kan få finansiering för sin idé. Det väsentliga är att projektet är av praktisk karaktär.

– Ungdomsfullmäktige beviljar inte finansiering för anskaffning av varor, med undantag för projekt där man till exempel fixar något. Finansieringen är i första hand avsedd för projektidéer som inte enbart gagnar de unga som genomför projektet utan även andra. Man kan till exempel arrangera ett evenemang där alla elever i skolan kan delta.

Noggrann ansökan är en fördel

Teräs uppmanar sökandena att noggrant läsa igenom reglerna för projektfinansieringen och att utarbeta en ansökan där man kort och koncist anger alla relevanta uppgifter: för vilket projekt man ansöker om finansiering och vilken nytta man har av projektet. Det är även bra att fundera på och motivera det ansökta beloppet noggrant.

– Det kan vara bättre att i stället för det största möjliga beloppet ansöka om ett belopp som man tror att man kommer att behöva. På det sättet räcker pengarna till fler sökande.

I och med projektet lär de unga sig till exempel att argumentera, budgetera och arbeta på ett planmässigt och långsiktigt sätt.

– De unga som ansökt om projektpengar bjuds in till ungdomsfullmäktiges möte i mars för att motivera varför just de ska beviljas finansiering. Det är en trevlig tillställning: läktaren i fullmäktigesalen brukar vara full av de ungas kompisar, lärare och föräldrar som har kommit för att följa mötet, berättar Teräs.