Besökarantalet vid Åbo motionsplatser ökade år 2018. Antalet statistikförda besök på idrottsplatserna uppgick till 1,6 miljoner

Besökarantalet vid Åbo motionsplatser ökade år 2018.  Det statistikfördes cirka 316 600 timmar bokade turer för idrottssällskap, föreningar och andra grupper på idrottsplatser med förhandsreservering. Antalet var omkring 25 700 timmar högre än året innan. Motionsbesöken under sällskapens och föreningarnas turer och i samband med sportevenemang uppgick sålunda till miljoner.

Antalet statistikförda besök på idrottsplatserna uppgick till 1,6 miljoner. Man motionerade flitigare än tidigare vid siminrättningarna. I simhallar och vid utebad registrerades över 808 000 besök. Tillväxten från föregående år var 30 000 (2017: 778 000). Det gjordes 800 400 övriga statistiskförda besök på idrottsplatserna eller deltagande i verksamhet. En stor del av idrottsplatserna, t.ex. sportplaner och motionsbanor, är oövervakade, och därmed finns det inte statistik att tillgå.
 

Bild: Elmeri Elo

I Kuppis bollhall, som valdes till Årets idrottsplats 2018, idrottade man cirka 14 000 timmar. Gym- och idrottsbesöken i Kuppis idrottshall var lika många som år 2017, dvs. 203 000. Antalet skridskobesökare i Impivaara och Kråkkärrets ishallar stannade vid 209 000 på grund av renoveringen av Impivaara ishall (2017: 217 000).

I motionsaktiveringens verksamhet gjordes 104 500 besök. Barnmotionens underland besöktes mer än 31 000 gånger. Cirka 7 400 elever deltog i skolidrottens tävlingar och drygt 16 800 i hobbyverksamheten.  I programmets ”Skola i rörelse” hobbymotionsgrupper deltog i snitt 2 800 barn och unga per vecka på våren och 3 000 på hösten.

 

Bild: Mika Okko

Över 5 200 skolelever och daghemsbarn skidade med låneskidor från Idrottscentralens skiduthyrning. Antalet var detsamma som året innan. Antalet betalande användare var över 3 100, varav två tredjedelar var barn.

Över 1 700 lågstadieelever och 1 600 högstadie- eller gymnasieelever åkte med gratis lånade skridskor på Kuppis skridskobana Masken. Vid skridskouthyrningen registrerades 1 370 betalande användare (2017: 1 430). I de avgiftsfria Mihi-motionsgrupperna uppgick besöksgångerna till över 7 600. Tillväxten från år 2017 var över 900.