Regeringen har startat ett försök med att ordna avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar för åren 2018–2020. I försöket är småbarnspedagogiken för barn som är födda under 2013 avgiftsfri 20 timmar i veckan för familjerna. Nationella centret för utbildningsutvärdering NCU har fått som uppgift att utvärdera försöket.

Anna Siippainen

Utvärderingsexpert, småbarnspedagogik

Nationella centret för utbildningsutvärdering NCU

tfn 029 533 5543

anna.siippainen@karvi.fi

 www.karvi.fi

  Laura Repo

 Utvärderingsråd

 Nationella centret för utbildningsutvärdering

 tfn 029 533 5553

 laura.repo@karvi.fi

 

Som en del av utvärderingen genomför NCU en enkät för föräldrar och vårdnadshavare till femåriga barn i både försöks- och kontrollkommunerna. Syftet med utvärderingen är att utreda hur undervisnings- och kulturministeriets mål för avgiftsfri småbarnspedagogik av femåringar uppnås, bland annat om avgiftsfri småbarnspedagogik påverkar hur 5-åriga barn och deras syskon deltar i småbarnspedagogiken. Svar önskas även av familjer som själva sköter sitt femåriga barn hemma. Man önskar att föräldrarna deltar aktivt i enkäten:

– Genom att svara på enkäten kan föräldrarna delta i att ge värdefull information om barnvårdslösningar som familjerna gjort. Samtidigt kan föräldrarna påverka hurdana tjänster kommunerna i fortsättningen erbjuder familjer. Ett av utvärderingens mål är också att ta fram information som stöd för beslutsfattandet. Detta konstaterar Laura Repo på Nationella centret för utbildningsutvärdering.

I de 19 kommuner som deltar i det första skedet av försöket finns det sammanlagt 13 400 femåriga barn. Dessutom insamlas utvärderingsmaterial från 19 kontrollkommuner.