I fjol deltog över 58 000 åhörare i Åbo filharmoniska orkesters konserter, vilket är rekord för 2000-talet. Antalet statistikförda besök på idrottsplatserna uppgick till 1,6 miljoner. I stadsbiblioteket gjordes cirka två miljoner besök och lånen uppgick till dryga tre miljoner. Ungdomstjänsternas verksamhetsställen och evenemang hade cirka 750 000 besökare. Åbo stads museer besöktes närmare 352 000 gånger.

– Besöks- och användarstatistiken för år 2018 påvisar att kultur-, motions- och ungdomstjänsterna i Åbo är en viktig och väsentlig del av stadsbornas vardag, fest och goda liv.  Våra högklassiga tjänster lockade också resenärer till staden, konstaterar Minna Sartes, direktör för Åbo fritidssektor. 

– Vi erbjuder åboborna vägkost och inspiration till en aktiv livsstil och därmed till välbefinnande. Flera av våra tjänster är förmånliga eller till och med helt avgiftsfria. I Åbo ligger fritidstjänsterna nära till och är i princip tillgängliga för alla, och vi strävar till att öka gemenskap och jämlikhet. Vi utvecklar och förnyar vår verksamhet tillsammans med invånarna och våra partner för att våra tjänster även i framtiden ska motsvara växande och föränderliga behov, betonar Sartes.

Rekordmånga besökare på filharmoniska orkesterns konserter

Åbo filharmoniska orkesters 122 konserter besöktes år 2018 av svindlande 58 000 åhörare. Besökarantalet är rekord för 2000-talet. Antalet ökade med nästan 5 000 jämfört med år 2017. 

I orkesterns 209 olika evenemang deltog sammanlagt nästan 70 000 besökare. Symfoniserien behöll fortsatt sin popularitet, och fyllningsgraden steg till drygt 94 procent. Seriens fyllningsgrad har under de senaste fyra åren överstigit 90 procent. Under året gavs fem uruppföranden.

Foto: Pia Jalkanen.

Året var framgångsrikt även för publikarbetet. Barnevenemangen hade nästan 15 130 deltagare, vilket är över tusen fler jämfört med år 2017. Orkestern gav totalt 13 nätkonserter.

I ÅFO:s program fanns mångsidiga och högklassiga konstupplevelser. Solisterna och dirigenterna var inhemska och utländska toppkonstnärer. Till årets höjdpunkter hörde bland annat en med skuggteater visualiserad konsertversion av baletten Nötknäpparen med konsttestare på åttonde klass, årets öppningskonsert tillsammans med chefsdirigent Leif Segerstam, bas Matti Salminen och sopran Kaisa Ranta samt höstens symfoniserie avslutande konserten för ny musik med kompositör-dirigent Magnus Lindberg och klarinettist Kari Kriikku.

Årets storproduktion, konserten Symfoni för bollhallen på Åbodagsaftonen i Kuppis bollhall var en publiksuccé och samlade en publik om drygt 2 650 åskådare. Gratiskonserten förde samman musik och sport.

Åbo motionsplatser i flitigt bruk

Besökarantalet vid Åbo motionsplatser ökade år 2018. Det statistikfördes cirka 316 600 timmar bokade turer för idrottssällskap, föreningar och andra grupper på idrottsplatser med förhandsreservering. Antalet var omkring 25 700 timmar högre än året innan. Motionsbesöken under sällskapens och föreningarnas turer och i samband med sportevenemang uppgick sålunda till miljoner.

Antalet statistikförda besök på idrottsplatserna uppgick till 1,6 miljoner. Man motionerade flitigare än tidigare vid siminrättningarna. I simhallar och vid utebad registrerades över 808 000 besök. Tillväxten från föregående år var 30 000 (2017: 778 000). Det gjordes 800 400 övriga statistiskförda besök på idrottsplatserna eller deltagande i verksamhet. En stor del av idrottsplatserna, t.ex. sportplaner och motionsbanor, är oövervakade, och därmed finns det inte statistik att tillgå.

Foto: Kuvatoimisto Kuvio Oy.

I Kuppis bollhall, som valdes till Årets idrottsplats 2018, idrottade man cirka 14 000 timmar. Gym- och idrottsbesöken i Kuppis idrottshall var lika många som år 2017, dvs. 203 000. Antalet skridskobesökare i Impivaara och Kråkkärrets ishallar stannade vid 209 000 på grund av renoveringen av Impivaara ishall (2017: 217 000).

I motionsaktiveringens verksamhet gjordes 104 500 besök. Barnmotionens underland besöktes mer än 31 000 gånger. Cirka 7 400 elever deltog i skolidrottens tävlingar och drygt 16 800 i hobbyverksamheten.  I programmets Skola i rörelse hobbymotionsgrupper deltog i snitt 2 800 barn och unga per vecka på våren och 3 000 på hösten.

Över 5 200 skolelever och daghemsbarn skidade med låneskidor från Idrottscentralens skiduthyrning. Antalet var detsamma som året innan. Antalet betalande användare var över 3 100, varav två tredjedelar var barn.

Över 1 700 lågstadieelever och 1 600 högstadie- eller gymnasieelever åkte med gratis lånade skridskor på Kuppis skridskobana Masken. Vid skridskouthyrningen registrerades 1 370 betalande användare (2017: 1 430). I de avgiftsfria Mihi-motionsgrupperna uppgick besöksgångerna till över 7 600. Tillväxten från år 2017 var över 900. 

Årets vinnare närbiblioteken, e-material och evenemang

Åbo stadsbibliotek hade år 2018 nästan två miljoner kundbesök. Besöken i närbiblioteken ökade med 8,1 %, men biblioteksbesöken sammanlagt minskade något med 2,7 %.

Foto: Petteri Mäntysaari.

Bibliotekslånen uppgick till drygt 3,1 miljoner, som var aningen fler än året innan. Lån av e- och ljudböcker ökade till och med 66,5 procent till 28 000, och användningen av nätbiblioteket fortsatte att växa. Lätthet att låna elektroniskt bidrog till tillväxten av användningen av e-material, som till sin del eventuellt minskade bibliotekens besökarantal något.

I evenemang ordnade av stadsbiblioteket deltog över 47 000 personer, vilket var 18 % mer än året innan. Bibliotekens användarutbildningar besöktes närmare 12 000 gånger.

Bibliotekets år var fyllt av mångsidigt program och verksamhet som stöder litteraturen som hobby. Till årets viktigaste huvudteman växte utvecklande av läskunnighet och förebyggande av marginalisering. Dessa teman anger riktningen för bibliotekets verksamhet även för de kommande åren.  Bibliotekets allt tätare samarbete med skolor och småbarnsuppfostran samt kampanjer som beaktar och aktiverar specialgrupper – såsom Hela Åbo läser och Egenbibliotek – är goda exempel på resultat.

Det mångsidiga utbudet intresserade unga

Ungdomstjänsternas i Åbo stad verksamhetsställen besöktes under år 2018 nästan 750 000 gånger. Bara barnkulturcentret Äventyrsparken hade nästan 185 000 besök under året.

Foto: Tiia Suorsa.

Den handledda verksamheten vid Vimma var lika populär som året innan. Till exempel de öppna konstsmedjorna var ofta fullsatta. Vimmas utrymmen utnyttjades flitigt av både ungdomstjänsterna och utomstående hyresgäster. Vimma räknade totalt dryga 68 000 besök.

14 lokala ungdomsgårdar fungerade enligt bekant modell som de ungas vardagsrum. Till exempel Runosbackens ungdomsutrymmen besöktes 74 000 gånger, Laustis besöktes 49 000 gånger och Teräsrautela 44 000 gånger. I dessa områden bor många unga och det syns i livligheten i utrymmena. Även Hansas pop-up ungdomsgård var populärt med 24 000 besök av unga.

Under år 2018 firades flera jämna år i ungdomstjänsterna: de ungas verkstad Fendari fyllde 30 år, informations- och rådgivningstjänsten Nuorten Turku 15 år och sökande ungdomsarbetet Komppi 10 år.

Bland annat Kråkkärrets Etnofest och högstadieelevernas skolavslutningsevenemang #päättäjäiset var populära evenemang, och vardera besöktes i maj av dryga 2 500 deltagare.

Intressant museiverksamhet

Åbo museicentralens museer och verksamhet vid Gamla Stortorget besöktes år 2018 av över 394 000 kunder (2017: 466 127). Åbo slott 134 860 (2017: 142 530), Hantverksmuseet på Klosterbacken 40 097 (2017: 45 981), Biologiska museet 9 500 (2017: 21 126), Apoteksmuseet och gården Qwensel 15 193 (2017: 12 576), Kurala Bybacke 112 520 (2017: 113 205), WAM 39 787 (2017: 92 023), Gamla Stortorgets gallerier, Artoteket och lokaler att hyra 42 141 (2017: 38 686).

Foto: Joonas Mäkivirta.

Apoteksmuseet och gården Qwensel firade sitt 60-årsjubileum och öppnades förnyat i juni. I projektet som inleddes år 2014 förbättrades bl.a. tillgängligheten och utställningarnas informationsinnehåll. Huvudingången flyttades från åstranden till gården. Museets öppettider förlängdes till året om.

Åbo slotts mångsidiga program intresserade publiken. Stängda dörrar -rundturerna lockade hundratals deltagare, och de för första gången ordnade äventyrsevenemangen Flykt från slottet fullbokades på några timmar. I WAM sågs under året utställningar av Hannu Väisänen, Simo Helenius samt Hertta Kiiski och Jenna Sutela. Utställningen Inbördeskrig som öppnade i oktober och avslutades den 13 januari 2019 besöktes av 11 433 åskådare.

Biologiska museet stängdes mitt i sommarsäsongen på grund av ett rörläckage. I samband med reparationsarbetena utför man förbättringar i museibyggnadens kundtjänstutrymmen. Museet öppnas för publiken under våren 2019.

Kontti huudeilla – Bostadsområdena ur invånarnas synvinkel

I projektet Kontti huudeilla – Bostadsområdena ur invånarnas synvinkel tog sig Museicentret i maj-augusti till bostadsområdena Runosbacken, Pansio–Perno och Hallis. Under handledning av en växelverkansplanerare och en samfundsartist och -pedagog tillvaratogs kulturarv med seniorer och med barn gjordes nutidsdokumentering. I verksamhetens centrum stod fritidssektorns sjöcontainer Kontti samt Runosbackens bibliotek, Me-huset i Pansio och Huudi i Hallis.

Foto: Heikki Räisänen.

Pop up -museet i Katedralskolans gymnastiksal presenterade arkeologiska utgrävningar

Pop up -museet Turku goes underground som öppnades i juni i Katedralskolans gymnastiksal presenterade arkeologiska utgrävningar under byggnadens golv. Pop up -museet blev väldigt populärt, och i rundvandringarna som ordnades i juni och juli deltog nästan 4 500 besökare. För visningarna av utgrävningarna stod Åbo stads fritidssektor tillsammans med Muuritutkimus Oy, som ansvarade för de arkeologiska utgrävningarna.