Som ett resultat av samarbete mellan Fotocentrum Peri och Konstnärsgillet i Åbo öppnar ett nytt centrum för visuell konst, Åbo Konsthall, vid Gamla Stortorget. Konsthallen, som är verksam i Gamla Rådhuset, erbjuder publiken ofta växlande och intressanta utställningar om samtida konst fr.o.m. 2.2. För Åbokonstnärer betyder lokalerna ny verksamhet samt en mötesplats för gemenskap.

Åbo Konsthall är en sammanslutning för samtida konst, ett centrum för kreativitet, konstförmedling och evenemang. I lokalerana öppnas utöver utställningsverksamheten också Åbo Artotek, ett bibliotek med tonvikt på fotografi samt ett digitalt arbetsrum PeriLab för bildkonstnärer. Fotocentrum Peri och Konstnärsgillet i Åbo har ca 300 medlemmar och föreningarna flyttar nu under samma tak.

− Konstruktion av Konsthallen har utgått från konstscenens behov, säger ordförande i styrelsen för den nya Åbo Konsthall rf, Sade Kahra. − Förutom att vi slår samman verksamheten, sammanför vi också människor och skapar möten mellan dem. Det kommande samarbetet mellan olika aktörer blir säkert synligt för stadsbor i fortsättningen.

Det lönar sig att besöka Konsthallen regulbundet, eftersom de avgiftsfria utställningarna byts ofta.  Årets program omfattar bl.a. 16 solutställningar, fyra grupputställningar, en festival, screening av sju verk, ett stadskonstverk och en ljudmatta. Dessutom arrangeras ett flertal evenemang i samband med utställningarna. Den första utställningen heter Landsrätten, och den har fått sin inspiration från den första domstolen som var verksam på platsen på 1400-talet.

Åbo Konsthall kommer också att utveckla Åbo Artotekets verksamhet vidare. Samtidigt förs framåt den professionella konstförmedlingen som för sin del skapar nya arbetstillfällen för konstnärer och mera effektivt främjar utnyttjandet av den professionella potentialen.

Festsalen i Åbo Konsthall möjliggör organisation av olika konstevenemang och utbildningar. Det är fortfarande möjligt för Åbobor att hyra ut salen till olika evenemang och fester, och hyresinkomsterna utgör en betydande del av Konsthallens ekonomi.

Åbo stad har starkt främjat och stött projektet. Konsthallen anses vara förutom en intressant kulturtjänst för stadsbor men även ett lockande mål för resenärer.

− Detta projekt är väldigt viktigt för stadens kulturliv och det anknyter till utvecklandet av Åbos Gamla stad på ett utmärkt sätt, säger direktör för Åbo stads fritidssektor Minna Sartes. − Samtidigt projektet är ett lysande exempel på hur vi lyckas tillsammans här i Åbo.

Utöver Åbo stad har bland annat Finlands Kulturfond samt undervisnings- och kulturministeriet understött Åbo Konsthall.