På Åbo huvudbiblioteks musikavdelning inleds den 4 februari ett försök med en ny offentlig utskrifts-, skannings- och kopieringstjänst, Print In City.

Med hjälp av molntjänsten kan kunden tryggt skriva ut dokument från sin egen dator eller sin mobila enhet. Kunden skapar ett eget konto i tjänsten, där hen kan ladda upp saldo och de filer som ska skrivas ut. I biblioteket använder kunden sin pinkod för att identifiera sig på en multifunktionsapparat och skriver ut dokumentet.

Print In City i ett nötskal

Kunden

  • registrerar sig eller skriver in sig i tjänsten och köper saldo till sitt utskriftskonto.
  • laddar upp PDF-filerna i tjänsten med bläddraren eller skickar dem via e-post.  
  • väljer utskriftsinställningar i molntjänsten.
  • väljer utskriftsställe (musikavdelningen).
  • identifierar sig med sin pinkod på bibliotekets multifunktionsapparat och skriver ut den uppladdade filen.

På bibliotekets samtliga Print In City -multifunktionsapparater går det även att skanna filer som man skickar till sin epost, samt ta kopior.

Obs! I försöksskedet finns användargränssnittet endast på finska, engelska och estniska.

Nyheten ändrad 25.2.2019, kl. 13.44.
Utskriftstjänsten läggs ned på Nyhetstorget, och den kommer inte att tas i bruk i Nummis bibliotek.