Denna vecka skickar Åbo stad en hälsning till alla Åbobor som fyller 65 år. Brevet, som undertecknats av stadsdirektör Minna Arve, skickas till alla som fyller 65 år mellan den 1 januari och den 30 juni 2019.

Mera information:

De som firar sin födelsedag under sista halvan av året får brevet på hösten. Allt som allt får ca 2 000 personer brevet i år.

Åbo stads fritidssektor vill dessutom överraska Åbobor som fyller 65 år med gratis besök till kultur- och idrottstjänsterna. Brevmottagarna får två idrottsplatsbesök, två fredagskonserter med Åbo filharmoniska orkester och en inträdesbiljett till Åbo slott. Dessa besök ger möjlighet att stifta bekantskap med tjänsterna som ingår i tjänsten Seniorarmbandet som är avsett för personer över 65 år.
– Det är viktigt för var och en av oss att ta hand om vårt eget välmående och vår kondition, och som bekant gör idrott och kultur gott för kroppen och sinnet, påminner stadsdirektör Minna Arve. Hon önskar att gnistan tänds och du hittar en angenäm hobby som du kan fortsätta med genom att använda Seniorarmbandet.

Seniorarmbandet ger Åbobor som fyllt 65 år möjlighet att förmånligt utnyttja Åbo stads simhallar, gym, utebad och kulturupplevelser. Armbandet är giltigt i sex månader och kostar 40 €, och med det kan du röra på dig eller njuta av kulturen en gång per dag. Det finns ingen övre åldersgräns.

Förbud mot direktmarknadsföring påverkar utdelningen

Posten delar ut brevet till alla förutom de personer som har förbjudit att deras uppgifter överlämnas i direktmarknadsföringssyfte eller för marknads- eller åsiktsundersökningar. De som inte har fått brevet hem kan hämta det i Idrottscentralens kundtjänst, Blombergsplan 4, mot uppvisat identitetsbevis. Du kan också kontakta motionsansvarig Lilja Öhman.