I Åbo utvecklas som bäst tjänsten Mittbibliotek, som hämtar kulturen hem till dem som har svårt att själva ta sig till ställen där tjänster finns p.g.a. hög ålder, sjukdom eller handikapp. Behovet att få tjänster hem till sig ökar hela tiden, eftersom allt fler åldringar bor länge hemma.

–  Vi i Åbo vill vara föregångare i fråga om kulturtillgänglighet via digitjänster. Samtidigt befrämjar vi jämställdhet, säger den svenska kulturkoordinatorn Anna Edgren vid Åbo stadsbibliotek.

Kund i Mittbibliotek-tjänsten kan man bli genom att kontakta biblioteket. På nätet finns redan nu ljudböcker, Åbo filharmoniska orkesters nätkonserter och e-böcker. Kunderna  kan också över nätet följa med Åbo stadsfullmäktiges sammanträden, gudstjänster på finska i Åbo domkyrka eller naturkameror.

Böcker hem via bibliotekskassetjänsten

I utbudet ingår även en bibliotekskassetjänst, om man själv inte längre kan ta sig till biblioteket. Tack vare den tjänsten kan man få som lån en kasse med böcker, skivor, filmer och ljudböcker hemtransporterad en gång i månaden. I Celias ljudboksservice på nätet finns över 40 000 böcker, som man kan lyssna på med dator, smarttelefon eller tablett. Mittbibliotek hjälper också kunden med att ta Celias tjänster i bruk.

Tjänsten utvecklas tillsammans med kunderna

– Mittbiblioteks tjänster kostar ingenting för användaren och de utökas hela tiden. Åbo stads fritidssektor utvecklar tillsammans med kunderna Mittbiblioteks tjänstepalett, som innehåller många olika upplevelser och funktioner, konstaterar Edgren.

I framtiden ingår avgiftsfria kultur- och motionstjänster speciellt för åldringar i Mittbibliotek. Åbo stadsbibliotek, musei- och idrottscentralerna samt Åbo filharmoniska orkester producerar i samarbete videor, presentationer, konserter och andra upplevelser tillgängliga för användarna i Mittbibliotek. En del av Mittbibliotekstjänsterna kommer att vara interaktiva, detvill säga användaren kan hemifrån ta kontakt med exempelvis en läsecirkel.

Via Mittbibliotek får man hjälp också med användning av nättjänster, och kunden får alltid en inledande vägledning nära hemmet eller hemma.

Bli fadder för Mittbibliotek!

– Vi vill utforma tjänsten så att alla intresserade kan utnyttja den. Vi söker nu samarbetsparter och frivilliga, som kan stöda kunderna i Mittbibliotek-nätservicen också framöver då hjälp behövs. Det skulle vara fint, om vi fick egna Mittbiblioteksfaddrar, funderar Åbo stadsbiblioteks informatiker Tarja Rajala.

– Vi har redan prövat Mittbibliotekstjänsterna i nätet tillsammans med kunderna och märkt, att de lär sig och kan, om de upptäcker intressanta saker på nätet, understryker Rajala.