För andra gången i rad placerade sig Åboregionen bland de tre mest företagsvänliga regionerna i Finland. Västkusten var framgångsrik i jämförelsen då regionerna kring Seinäjoki och Raumo placerade sig i spetsen.

Regionernas företagsvänliga klimat mättes i Finlands näringslivs undersökning Kommunranking som har utförts vartannat år.

Åboregionen värderades högt speciellt utifrån indikatorer på kommunalekonomi och företagaraktivitet. Företagaraktiviteten betyder nivån på företagsamhet, antalet företag per invånare samt relationen mellan nya företag och hela företagsbeståndet. Företagen bedömde Åboregionens näringslivspolitik och den allmänna klimaten som bättre än i hela landet i genomsnitt.

- Undersökningen visar att det starka samarbetet mellan Åboregionens kommuner, företag och högskolor samt mentalitet om kontinuerlig utveckling styr oss i rätt riktning. Regionens alla aktörer har arbetat hårt för tillväxt under de senaste åren och nu fortsätter vi för att hålla samma höga nivå i fortsättningen, säger Åbo stads stadsutvecklingsdirektör Pekka Sundman.

Regionen placerade sig på andra plats i Kommunranking år 2017 och på nionde plats år 2015. Av de största stadsregionerna i Finland var Åboregionen den bästa i undersökningen för andra gången i rad.

- Företagaraktiviteten ger ett positivt budskap om Åboregionens livskraft och tillväxtmöjligheter. Det berättar även om den bra tjänstenivån vi har skapat för företagens inledningsfas. Å andra sidan visar undersökningen ett område som kräver utveckling, nämligen den tjänstehelheten som riktar sig till företagets hela livscykel, konstaterar Niko Kyynäräinen, verkställande direktören för Turku Science Park Oy som erbjuder och koordinerar företags- och innovationstjänster på Åboregionen.  

Kommunranking, som utförs vartannat år, mäter attraktionskraften bland Finlands regioner när det gäller företagsamhet. 25 regioner deltog i jämförelsen. Åboregionens resultat omfattade statistiken och företagsenkätsvaren från följande kommuner: St. Karins, Lundo, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Pemar, Reso, Rusko, Sagu och Åbo.

Meddelande från Finlands näringsliv (på finska)

Resultat av Kommunranking 2019 pdf (2,3 mt, på finska)