Gemensam ansökan till yrkesutbildningar och gymnasier inleds i hela landet 19.2.2019. I Åbo är valmöjligheterna många. Stadens sju gymnasier har flera speciallinjer och yrkesinstitutet inte mindre än 20 grundutbildningar, av vilka samtliga erbjuder möjlighet till dubbelexamen.

Gemensam ansökan görs elektroniskt på adressen www.studieinfo.fi eller skriftligen till Utbildningsstyrelsen under perioden 19.2. – 12.3.2019. Information om eventuella antagnings- eller urvalsprov finns i ansökningsguiden eller på respektive läroanstalts hemsida. I vårens gemensamma ansökan får studerande ange fem ansökningsönskemål. I dessa kan ingå både yrkesstudier och gymnasier. Information om antagningsresultaten ges tidigast 13.6.2019. Mottagande av studieplats bör göras senast 27.6.2019.

Åbo stads sju gymnasier erbjuder i nationell jämförelse ett konkurrenskraftigt utbud av ämnesstudier, gymnasiediplom samt kontakter till såväl högskolor som företag. Gymnasiernas egna kursutbud stöder den kontinuerligt breddade gymnasiala utbildningens kursutbudspalett. Studenterna från Åbos gymnasier ligger resultatsmässigt i den nationella toppen och placerar sig väl i antagningsstatistiken för högskolestudier.

Katedralskolan i Åbo är stadens enda svenskspråkiga gymnasium. Sina anor räknar Katedralskolan från den medeltida katedralskola som man antar har grundlagts år 1276. I dagsläget har gymnasiet ca 270 studerande och 20 lärare. Katedralskolan i Åbo är känd för sin högklassiga undervisning och hör till de främsta gymnasierna i Finland.

Skolbyggnaden grundrenoverades åren 2014-2016. Inredningen har planerats utgående från den nya läroplanen för gymnasiet och erbjuder därför allehanda flexibla lösningar. Trots att de teoretiska ämnena innehar huvudrollen i läroplanen, kan studerandena även utveckla sig inom idrott, musik och bildkonst. Katedralskolan samarbetar med Åboregionens idrottsakademi och erbjuder således elitidrottare möjligheter att kombinera idrott och studier. I bildkonst brukar de flesta studerande som har valt fördjupade kurser avlägga gymnasiediplomet, som de får ett särskilt betyg för. I musik kan studerandena avlägga skolvisa tillämpade kurser.

På Åbo yrkesinstitut kan man studera till över 20 olika slutexamina och flera alternativa studievägar erbjuds. Totalt finns det ca 1400 platser för nya studerande. Studerandena har även möjlighet att avlägga gymnasiestudier vid sidan av sin yrkesinriktade utbildning, vilket efter avklarade studier leder till dubbelexamen. Utöver detta kan man kombinera sina studier vid yrkesinstitutet med toppidrott, eller välja studier med inriktning på internationalisering och företagsverksamhet. Avlagda studier ger goda färdigheter för arbetslivet eller vidarestudier vid yrkeshögskola.

På Åbo Yrkesinstitut finns följande studielinjer på svenska: grundexamen i affärsverksamhet (merkonom), grundexamen i informations- och kommunikationsteknik (datanom) samt, i samarbete med Axxell, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (närvårdare). Den sistnämnda är en nyhet från och med i år.

 

Ytterligare information:

Ansökningsguide 2019

https://www.turku.fi/sv/gemensam-ansokan/ansokningsguide