Kulturnämnden beslöt på onsdagen att främst trygga skolans bibliotekstjänster den tid skolan verkar i tillfälliga utrymmen. Som lösning valdes bokbussen.

Laustis bibliotek fungerar i gemensamma utrymmen för skolan i Laustis (Lausteen koulu) och ungdomstjänsterna (Rådsgatan 7). Efter utvärdering av Laustis skolbyggnads skick har skolans gymnastiksal och tillhörande utrymmen stängts och enligt uppgifter i detta nu kan verksamheten i byggnadens övriga delar fortsätta våren ut. Skolan flyttar till evakueringslokaler i augusti 2019 och då måste också biblioteket tilldelas nya utrymmen eller servicen organiseras på annat sätt.

Kulturnämnden beslöt under gårdagens möte att främst säkra skolans bibliotekstjänster och de kan delvis ordnas i bokbussen. I vilket fall som helst rör det sig om en tillfällig lösning. En hållplats för bokbussen placeras i området och dessutom kartläggs under våren möjligheter att ge rum för bibliotekstjänster i samarbete med andra aktörer i Laustis.

Biblioteken närmast Laustis bibliotek är Kråkkärrets bibliotek på ett avstånd om två kilometer och bibliotekstjänsterna i Skansens samservice på knappa tre kilometers avstånd.

 

 

 

Stadsdel/Område: