I Åbo genomfördes en multisensorisk undersökning Hur känns det havsnära Åbo? (Miltä merellinen Turku tuntuu?), vars syfte var att utreda invånares och resenärers sensoriska föreställningar om Åbo som en havsnära stad. Den nya forskningsmetoden ger mer exakt information som kan utnyttjas i stadsplanering och utveckling av turism.

Undersökningen utfördes av Aistila, enheten för näringsverksamhet vid Åbo universitet. Aistila är en del av Utvecklingscentrum för funktionella livsmedel (Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus) vid Medicinska fakulteten. Uppdragsgivarna och finansiärerna för undersökningen var Åbo stadsforskningsprogram och Visit Finland.

Undersökning (på finska) Hur känns det havsnära Åbo? (Miltä merellinen Turku tuntuu?) (pdf)

Undersökningen utfördes av Aistila vid Åbo universitet som utvecklade en specifik applikation för sensorisk forskning. Genom en multisensorisk undersökning kartlades olika syn-, hörsel-, lukt-, smak- och känselförnimmelser som skapar en upplevelse av havsnärhet hos upplevare. I undersökningen deltog över 1000 invånare från Åbo och närliggande kommuner samt nästan 900 utländska resenärer.

Undersökningen visar att ur upplevelsen av havsnärhet utkristalliserar sig fem så kallade kärnupplevelser: Aura å, klippstrand, sandstrand, Åbo skärgård och Runsala.

I undersökningen kartlades också lokalbefolkningens synpunkter på hurdana havsnära elementer staden saknar. Många längtar efter en havsutsikt, natur vid havet där man kunde röra sig och en mer tillgänglig skärgårdsturism. Därtill önskades ett modernt havsbad till Aura å.

Invånarna spelar en central roll i utvecklandet av turism, eftersom de använder tjänsterna runt om året även utanför turistsäsongen.

- Åboborna är erfarenhetsexperter i vad man kan göra här och vad är den äkta i staden när det gäller atmosfären, evenemang och intressanta platser, säger Visit Turkus utvecklingschef Päivi Pohjolainen. – Resenärernas vilja att uppleva sådant som är viktigt även för lokalbefolkningen har redan en tid varit aktuellt inom turismen.

Undersökningsresultaten bekräftade viktigheten av havsnärhet för dem som vistas i Åboregionen. Bland annat populariteten av Fölis vattenbussar berättar om detta. Enligt Åboborna är Runsala, åstranden och skärgården de bästa platserna för att uppleva havsnärhet i hemorten.

Erfarenhetsforskning ger nyttig information för utvecklandet av staden

Som ett slutresultat av undersökningen kunde man lyfta fram huvudpunkterna av det havsnära Åbo och förstå hurdana förnimmelser dessa skapar hos människor.

- De havsnära upplevelserna som identifierades genom undersökningen dokumenterades som multisensoriska recept, som kommer att fungera som konkreta verktyg för planerare och genomförare av kundupplevelser, berättar Laura Forsman, forsknings- och konceptutvecklingschef för Aistila. – Resultaten bekräftar även att de bästa bitarna av det havsnära Åbo är fortfarande hemliga från turismens synvinkel och tillgängligheten av den havsnära naturen är inte det bästa möjliga.

- Genom undersökningsdata kan stadsutvecklingsarbetet utföras bättre från en sådan utgångspunkt som tar hänsyn till upplevelser och konkreta förnimmelser. Undersökningen ger information om hurdan havsnär upplevelse är kännetecknande och unik för Åbo. Detta kommer att utnyttjas i utvecklandet av den havsnära staden och dess tjänster, säger Åbo stads kontaktdirektör Antti Kirkkola.

Undersökningen ger insyn till det varför klippstrand är en betydelsefull upplevelse åt människor, vilken man vill uppleva ensam eller med närstående. Till klippstranden kommer man för att uppleva det lugnande och rensande havet med alla sinnen.