Främjare av jämlikhet belönas åter med utmärkelserna Årets nyåbobo och Årets mångkulturella handling. Till kandidater till utmärkelserna sökes nu personer med invandrarbakgrund samt aktörer som med sin positiva verksamhet har främjat mångkulturalism i Åboregionen.

Vem? Vilka? Vilken aktör?

Förslag till Årets nyåbobo och mångkulturella handling kan lämnas in fram till 31.3.2019.

Stadsborna kan nominera kandidater till utmärkelsen och lyfta fram positiva handlingar fram till slutet av mars. Det är möjligt att lämna in ett förslag på Åbo stads webbplats på adressen: www.turku.fi/uusturkulainen.

Till årets nyåbobo utses en person med invandrarbakgrund som är bosatt i Åboregionen och främjar integrering i sin egen vardag.  För årets mångkulturella handling däremot belönas en person, ett företag, en förening eller ett annat samfund som arbetar för mångkulturalism.

- Många aktörer arbetar hårt för integrering men också omgivningens attityder är i nyckelroll. Därför är det viktigt att lyfta fram personer bland invandrarna som är verkliga förebilder. Vi alla har en plikt att bygga upp ett Åbo där var och en kan känna sig delaktig och leva ett gott och tryggt vardagsliv, säger Muhis Azizi, ordförande för Mångkulturella rådet i Åbo som utser mottagarna av utmärkelserna.

Till förra årets nyåbobo utnämndes Ali Sagal, en aktiv föreningsaktör och flyktinghandledare på mottagningscentret, som avsevärt har bidragit till integrering av ungdomar i Finland. Utmärkelsen för mångkulturella handling 2018 gick till Nuorten TyöTuki ry, vars verksamhet erbjuder kunskap och färdigheter, och där alla arbetar sida vid sida och hjälper ungdomar med svårigheter att få sysselsättning.

Mångkulturella rådet i Åbo väljer mottagarna av utmärkelserna utifrån de förslag som lämnats in av Åbobor. Rådet önskar att få flera olika förslag och betonar att kandidaterna ska ha en oklanderlig bakgrund. Utmärkelserna delas ut vid festen för nya finska medborgare i Åboregionen i maj.