Åbo är en studiestad, där sex olika högskolor erbjuder högklassig och mångsidig utbildning. Utanför skolan understöds lycka och välfärd bland annat av studentorganisationer och stadens tjänster. I gemensam ansökan väljer man Åbo på grund av högskolan, men man stannar här på grund av studerandekulturen och -trivseln.

Den bästa studiestaden har utmärkta högskolor

I Åbo får man högklassig högskoleutbildning för alla smaker och på många sätt. I Åbo finns Åbo universitet, Åbo Yrkeshögskola, Åbo Akademi samt Diakoniyrkeshögskolans, Humanistinen ammattikorkeakoulus och Yrkeshögskolan Novias enheter i Åbo. Sex högskolor garanterar att undervisningsutbudet är brett även på svenska och engelska.

– Jag valde Åbo nästan av ren tillfällighet, då det var ett av mina alternativ som studieort. Utifrån mina poäng hamnade jag sedan i Åbo, men efter några år här förälskade jag mig i staden. Numera studerar jag vid Åbo Yrkeshögskola, eftersom den erbjuder en praktisk undervisningsform, berättar Toni Kangasoja, första årets studerande i informations- och kommunikationsteknik vid Åbo Yrkeshögskola.

Jag kan inte ens tänka mig att jag skulle studera någon annanstans än i Åbo. -Toni Kangasoja

Högskolorna utnyttjar också många olika undervisningsmetoder, från traditionell lärarledd föreläsningsmodell till flexibla grupparbeten och företagsprojekt. Det är lätt att genomföra företagsprojekt, eftersom campusen ligger nära företag och stadscentrum. Många företag ligger också i samma byggnader som högskolor eller alldeles invid campusen, vilket gör det lättare till exempel att söka sommarjobb. Lokala företag rekryterar gärna personer som tagit sin examen vid högskolor i Åbo, eftersom högskolorna utbildar toppexperter som det finns efterfrågan på i arbetsmarknaden i området.

En bevisat utmärkt plats att vara studerande

Uttalandet ”Studerandena berömmer, kom du också!” är sant. Under 2018 rekommenderade 99 procent av studerande Åbo som studiestad och de gav som betyg det utmärkta 8,7. Minnamari Räsänen som studerar finska språket för fjärde året vid Åbo universitet håller med:

– Innan jag ens visste vad jag vill studera visste jag att jag vill studera i Åbo! Jag har alltid bott i Åbo och tyckt om staden, berättar Minnamari om sina urvalskriterier.

Minnamari anser att en av fördelarna i Åbo även är att campusområdet är kompakt, vilket många studerande berömde i en undersökning som genomfördes 2018. Från campusen i Åbo tar det mindre än 20 minuter att promenera till exempel till stadscentrum och studentbostäder.

Studentkulturen erbjuder något för alla

Tack vare bland annat studentorganisationer och olika kulturinstanser, såsom Åbo filharmoniska orkester som ordnar gratis konserter, teatrar och idrottsföreningar, har Åbo en aktiv och mångsidig studentkultur. I Åbo är studentorganisationerna mycket aktiva och ordnar evenemang från sittningar till CV-kliniker och företagsbesök. Studentkulturen i Åbo erbjuder något för alla vare sig det är fråga om idrott, fester, brädspel, studentspex eller utveckling av arbetslivsfärdigheter.

– Åbo har intagit sin ställning som den bästa studiestaden, eftersom det finns ett helt spektrum av evenemang för studerande under hela läsåret, fortsätter Minnamari.

Studentkultur i Åbo.

I Åbo mår studerandena bra

I Åbo satsar man på studerandenas välbefinnande och lycklighet. Studerandena erbjudas en gemensam sporttjänst, CampusSport. CampusSports tjänster kan utnyttjas av alla högskolestuderande i Åbo och förutom olika slags gruppträning finns det även gym och kurser som stöder motion. CampusSports lokaler ligger antingen mitt i campusen eller nära dem, vilket gör det lättare för studerandena att motionera och det är enkelt att besöka dem till exempel på vägen hem från en föreläsning. Dessutom har Åbo stad simhallar där studerandena får rabatt.  Från campusen och bostäderna är det enkelt att ta sig till stadens vandringsleder där man kan vistas i den närliggande naturen.

Förutom motion och idrott stöder även SHVS och TYS studerandenas välbefinnande. SHVS hjälper med hälsofrågor men även med att underlätta stress och nervositet på olika kurser. TYS har i sin tur de lyckligaste bostäderna. TYS är en lokal stiftelse som erbjuder studentbostäder och satsar på högklassigt men förmånligt studentboende. Många studentbostäder ligger antingen nära campusen eller på ett kort avstånd med cykel. Det erbjuds även bostäder lite längre bort, vilket gör det möjligt att erbjuda till exempel större bostäder med lugnt läge.

Stadscyklarna, ”fölläri”-cyklarna”, som infördes under våren 2018 har varit populära särskilt bland studerande och stadscykelstationer har också placerats på platser som är centrala för studerande: Sudentbyn (bostadsobjekt) och invid Universitetsbacken. Man kan använda stadscyklarna året runt, eftersom de förses med dubbdäck på hösten.

Modernt campusområde

Högskolornas campusområden i Åbo förnyas ständigt för att svara mot nutida studiers och studerandes behov. Nya Medisiina D blev färdig 2018 nära ÅUCS och Medisiina. Byggnaden gagnar såväl högskolestuderande som forskare och möjliggör allt närmare samarbete mellan olika högskolor. Åbo Yrkeshögskola centraliserar starkt i Kuppisområdet i Åbo och den nya högskolebyggnaden blir färdig 2020. Förutom de nämnda projekten blir Åbo universitets och Åbo Akademis gemensamma Aurum-hus färdigt våren 2021 och kommer att användas av naturvetare. Nya, moderna byggnader möjliggör nya perspektiv i undervisningen, eftersom det förutom digitalisering även är möjligt att utnyttja de senaste teknikerna inom olika områden.