I den digitala tjänsten Omaolo finns nu följande symptombedömningar: smärta eller skada i ländryggen, urinvägsinfektion, luftvägsinfektion, halsont, hosta, öronvärk, axel- och knäbesvär, huvudvärk, diarre, ändtarmsöppningssymtom, ögoninflammation och halsbränna. Genom att besvara symtombedömningen kan patienten enkelt och tillförlitligt bedöma sitt behov av vård.

Åboborna har tillgång till följande elektroniska symtombedömningar:

 • Luftvägsinfektion
 • Ländryggssmärta eller -skada
 • Symtom eller skada i knät
 • Halsont eller svalgsymtom
 • Smärta, stelhet eller skada i skuldran
 • Urinvägsinfektion
 • Ont i öronen eller lock för örat
 • Hosta
 • Ändtarmsöppningssymtom
 • Huvudvärk
 • Diarré
 • Ögoninflammation  
 • Halsbränna
 • Allmän symptomenkät 

Genom Omaolo hittar du snabbt och enkelt social- och hälsovårdstjänster dygnet runt. Omaolo ger alltid personliga rekommendationer som lämpar sig för din situation och baserar sig på de senaste vetenskapliga rönen eller nationellt fastställda kriterier.

Omaolo är en ny digital social- och hälsovårdstjänst, och det statliga utvecklingsbolaget SoteDigi Oy ansvarar för utvecklingen och spridningen av tjänsten. Helsingfors, Esbo, Åbo, Tammerfors, Uleåborg, Siun Sote, Tavastehus, Kuopio, Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymä, Borgå, Sodankylä, Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt samt Mellersta Finlands och egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt deltar i Omaolo-projektet. Tjänsten utvidgas också till nya områden under 2019.

Symtombedömningar kan fyllas i när som helst, men yrkespersoner behandlar dem vardagar mån–fre kl. 8–15. 

Vårdrekommendationen kan variera från en uppmaning att skyndsamt uppsöka jouren till hemvårdsanvisningar

Symtombedömningsenkäterna baserar sig på Kustannus Oy Duodecims medicinska databas, det vill säga de senaste forskningsrönen och God medicinsk praxis-rekommendationer.

Genom Omaolo hänvisas användaren till lämpliga tjänster inom sin kommun eller sitt sjukvårdsdistrikt – om situationen så kräver. Beroende på användarens svar kan vårdrekommendationen vara exempelvis en uppmaning att skyndsamt uppsöka jouren, en rekommendation att boka tid hos exempelvis en sjukskötare, läkare eller kanske en fysioterapeut eller kontakta en sådan direkt via en elektronisk kanal, eller anvisningar för hur man kan behandla symtomen hemma.

Målet med tjänsten Omaolo är att erbjuda en direkt kanal genom vilken man oberoende av tidpunkt på dygnet kan bedöma sin situation och vid behov kontakta och kommunicera med social- och hälsovården i den egna regionen. Ett annat viktigt mål är att bidra till en jämn kvalitet på bedömningarna av vård- och servicebehov oberoende av bostadsort och omständigheter. Omaolo är inte avsedd att ersätta befintliga servicekanaler, utan att komplettera dem med en ny digital kanal som kan användas oberoende av tid och plats.

Symtombedömningar kan fyllas i när som helst, men yrkespersoner behandlar dem vardagar mån–fre kl. 8–15. 

Omaolos innehåll utökas kontinuerligt

Innehållet i Omaolo utökas under 2019 med fler symtombedömningar, det vill säga en heltäckande hälsoundersökning och information om välbefinnande samt förhandsuppgiftsblanketter för rådgivnings-, skol-, studerande- och företagshälsovården. I Omaolo finns även servicebedömningar för socialvården, det vill säga bedömningar gällande personlig assistans, rörlighet utanför hemmet och situationen gällande närståendevård. Servicebedömningarna tas inte i bruk i Åbo i det första skedet.

Tjänsten är eller ska tas i bruk i Åbo, Helsingfors, Tammerfors, Uleåborg, Siun Sote, Tavastehus, Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymä, Borgå, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Esbo, Kuopio, Sodankylä, Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt samt Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt.

Nyckelord: