När skolåret inleds i augusti 2019 kör även morgon- och eftermiddagsverksamheten för elever inom den grundläggande undervisningen i gång. Man ansöker om plats via Wilma. Ansökningstiden är 16.3.2019 - 31.3.2019.

Ytterligare information:
http://www.turku.fi/ippesv

må – fre kl. 9.00 – 11:30

02-262 5602

aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Morgon- och eftermiddagsverksamheten är riktad till elever i årskurs ett och två, samt till elever på alla årskurser inom specialundervisningen. Grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten är givna av utbildningsstyrelsen. Utgångspunkten är en högklassig och heltäckande verksamhet för skolelever inom hela Åbo stad. 

I Åbo ordnas och koordineras verksamheten av stadens bildningssektor. Den förverkligas både av Åbo stad och av utomstående serviceproducenter. Verksamheten leds av yrkesutbildade handledare och ordnas i skolan, i skolans närhet, i lokaler ägda av Åbo stad, församlingar eller andra organisationer. Målsättning är att stöda samarbetet mellan hem och skola samt att förebygga utslagning och öka barnets delaktighet. För deltagandet i verksamheten uppbärs en avgift.

Man ansöker om plats för ett läsår i taget. Till verksamheten söker man via Wilma-programmet, https://wilma.turku.fi. Beslutet om eftermiddagsverksamhet tilldelas vårdnadshavarna elektroniskt via Wilma inom maj månad.