Gatuområdena i Åbo centrum rengörs och städas på sand och gatudamm under storstädningsveckan. Storstädningen förutsätter att bilisterna observerar de uppmärkta flyttuppmaningarna på området.

Stadsmiljösektorn har bjudit med centrums fastigheter i storstädningsveckan så att gatuområdena kan rengöras på en gång. Fastigheterna på storstädningsveckans områden kan borsta sanden från sina gatusträckor till körbanan innan den tvättas. På så vis blir gatuområdets all sand bortstädad på en gång och åtgärder som orsakar damm utförs under en kortare tid. Arrangemanget förebygger också att sanden hamnar på fel ställen, såsom i dagvattenavloppen.

Genomförandet kräver avvikande parkeringsarrangemang

För att gatorna ska kunna rengöras så effektivt som möjligt krävs också avvikande parkeringsarrangemang. Veckan genomförs på så sätt att gatans motsatta sidor rengörs under två på varandra följande dagar. Detta gör alltid parkeringen möjlig på ena sidan av gatan. Avvikande parkeringsarrangemang märks ut på området med uppmaningsskyltar om att flytta fordon. Bilister måste följa dessa uppmaningar. På uppmaningsskyltarna finns datum då gatuområdet ska vara tomt. Flyttuppmaningen avlägsnas i takt med att varje gatusträcka blir färdigstädad.

Målet är att förebygga gatudamm

Målet med storstädningsveckan är att effektivisera vårstädningen av centrums gator och minska skadorna som gatudammet orsakar. Centrumområdets luftkvalitet berör nästa alla åbobor. På området bor och arbetar många människor. Dessutom går stadens interna kollektivtrafik genom centrum.

Storstädningsveckan ordnades för första gången år 2013 och med den har man på ett tydligt sätt lyckats förbättra luftkvaliteten i centrum.


Tidtabell

Måndag 1.4. Humlegårdsgatan – Puolalagatan – Auragatan – Kristinegatan – Köpmansgatan – Torngatan – Brahegatan  (udda adresser)

Tisdag 2.4. Trädgårdsgatan – Mariegatan – Universitetsgatan – Eriksgatan – Slottsgatan  (udda adresser)

Onsdag 3.4. Trädgårdsgatan – Mariegatan – Universitetsgatan – Eriksgatan – Slottsgatan  (jämna adresser)

Torsdag 5.4. Köpmansgatan – Torngatan – Humlegårdsgatan – Puolalagatan – Auragatan – Kristinegatan – Brahegatan  (jämna adresser)

Stadsdel/Område: