Öppningen av den riksbekanta Funikularen i Åbo firas på fredagen den 24 maj. Öppningen är en del av Hamnfestivalen vid Aura å, det årliga evenemanget som öppnar sommarsäsongen i Åbo.

Kakola bergbana, Funikularen, är det nyaste landmärket och turistattraktionen i Åbo. Bergbanan fick mycket mediesynlighet i februari, då olika underhållande inlägg med visualiseringar spred sig i sociala medier och därifrån till traditionella medier även till utomlands.

Vid öppningen den 24 maj invigs Funikularen av ordförande för Åbo stadsfullmäktige Elina Rantanen. Staden kommer även att ge en liten souvenir för resenärer på jungfruresan. Det exakta programmet av öppningen publiceras i maj. Medierna kommer att ha en möjlighet att bekanta sig med bergbanan under en dag på öppningsveckan.

Myndighetsgranskning av utrustningen pågår

Inspecta har utfört en säkerhetsinspektion av hissutrustningen på denna vecka. I samband med detta har Åbo byggnadsinspektion gjort en ibruktagningssyn av stationsbyggnaderna enligt villkor i bygglovet. Bergbanan har inte ännu fått godkännande för ibruktagande, utan båda inspektionerna är godkända med villkor så, att utrustningen och stationerna är i användbart skick när alla brister är åtgärdade.

Det slutliga godkännandet kommer att ansökas om under april månad. Stationerna och banan finslipas ännu och det är meningen att färdigställa arbetet kring banan så, att användningen av bergbanan senare inte behöver avbrytas. Samtidigt kommer hissens underhållspersonal utbildas för manövrering och underhåll av utrustningen.

Vid myndighetsgranskningarna har utrustningens säkra användning och service beaktats. Vid säkerhetsinspektionen för hissar har små brister kommit fram, vilka måste åtgärdas innan ibruktagandet. Reparationsarbetet genomförs i april i samband med bergbanans finslipning och testkörningar. Funikularen är ett slags kabelspårbana som undantagsvis klassificeras enligt hisstandarder. Detta har varit ett medvetet val, eftersom hisstandarderna möjliggör till exempel användning av obemannad utrustning.

Det är möjligt att se Funikularen i funktion i april, då kabinen testas utan passagerare under cirka en vecka.  

 

 

Funikularen är ett hinderslöst samfärdsmedel till Kakolabacken

Med den lättillgängliga bergbanan är det möjligt att åka upp till Kakolabacken, dit annan kollektivtrafik inte trafikerar. Funikularen går mellan Slottsgatan och Granitborgsgatan på adressen Slottsgatan 55b. Det är avgiftsfritt att åka med Funikularen och den kommer att vara öppen varje dag mellan 04–01.30.  

 

Bergbanan har en nedre station och en övre station, och från båda två kan man stiga på och av. Bergbanans stationer och omgivning är planerade av arkitekt Pekka Vapaavuori från Arkkitehtitoimisto Vapaavuori Oy, som är underkonsult till huvudplaneraren Leitner Gmbh.   

–Stationsbyggnaderna skiljer sig betydligt från varandra. Slottsgatans station smälter in i omgivningen, medan övre stationen på Granitborgsgatan sträcker ut längs Kakolabrinken som en lätt paviljong, berättar Pekka Vapaavuori.

Byggandet av bergbanan inleddes i mars 2018 och dess totalpris är 5,6 miljoner euro. Utrustningen levereras av österrikiske Leitner Gmbh och huvudentreprenören för stationsbyggnaderna är Kuntec Oy.