På Åbo stadsbibliotek kan man fr.o.m. början av april låna hem verk av landets främsta fotokonstnärer med bibliotekskort. Pilotprojektet Låna fotokonst är ett försök i samarbete mellan Centret för konstfrämjande (Taike), Fotokonstnärernas förbund och Åbo stadsbibliotek. I försöket ingår verk av åtta fotokonstnärer.

Låna fotokonst med bibliotekskort:

 • Verken kan lånas på huvudbibliotekets musikavdelning
 • 24 verk till utlåning
 • Åtta konstnärer
 • Lånetid 28 dygn
 • Lånet kan förnyas 3 gånger
 • Verken kan reserveras på musikavdelningen
 • Verkens storlek:
  minsta verket: höjd 31 cm x bredd 31 cm
  största verket: höjd 43 cm x bredd 50 cm
 • Pilotprojektet pågår till slutet av år 2020

Foto: Kelaranta_Timo_2_THE_ANNIVERSARY-1

På Åbo huvudbiblioteks musikavdelning kan man fr.o.m. 3.4 låna hem fotokonst med bibliotekskort. Låna fotokonst ingår i ett försök som genomförs i samarbete mellan Centret för konstfrämjande, Fotokonstnärernas förbund och Åbo huvudbibliotek. Idén med försöket är att man utöver försäljningsexemplaren också producerar en upplaga av konstverket till utlåning. Verken kan lånas på biblioteket till slutet av år 2020.

– Vi ville medverka i ett intressant försök och möjliggöra ett lätt sätt för alla att skaffa kvalitetskonst till sitt hem. Fotokonstverken finns på musikavdelningen i huvudbiblioteket och utgör en del av avdelningens förnyelseprocess, berättar direktör för bibliotekstjänster Rebekka Pilppula på Åbo stadsbibliotek.
 

Från kritisk granskning av världen till poetiskt konstaterande

Det finns sammanlagt 24 lånbara verk ur åtta olika fotokonstnärers produktion. Konstnärerna är Elina Brotherus, Marja Helander, Tiina Itkonen, Timo Kelaranta, Natalie Kopkina, Erica Nyholm, Hannele Rantala och Jari Silomäki. Lånetiden för ett verk är 28 dygn och lånet kan förnyas tre gånger. Det går också bra att reservera ett verk via musikavdelningen.

Fotokonstverken är utvalda av kurator Pirkko Siitari. Deras teman rör sig från kritisk granskning av världen till poetiskt konstaterande.
 

Intresset för fotokonst växer

Projektet Låna fotokonst koordineras av länskonstnären Hannele Romppanen från Centret för konstfrämjande.

– Varje år vill drygt fyra miljoner finländare uppleva bildkonst. Att skaffa konst hem känns ändå fortfarande främmande för många. Resultaten i Taiteen markkinatutkimus (Ornamo, 2015) visar ändå, att finländare i allt högre grad skulle vilja skaffa konst och att de helst vill göra dessa anskaffningar nära sina vardagliga rutter.

– För finländare är det också viktigt att se och uppleva konstverket på ort och ställe innan de köper det. Med ett lånbart konstverk är det lätt och tryggt att testa hur konst förändrar hemmet. Med Låna fotokonst får du en konstupplevelse i ditt hem utan att behöva fundera på om soffan matchar konstverket, säger Romppanen.

– Just nu intresserar fotokonst i synnerhet unga och därför valde vi det i vårt försök. I fortsättningen är det möjligt att vi utvidgar låneverksamheten till andra konstformer eller till fler bibliotek, fortsätter Romppanen.
 

Foto: Itkonen Tiina 3 Nanoq3-1

Nytt sätt att främja konstens tillgänglighet

Fotoverken kan också köpas från Fotokonstnärernas förbunds samlingar via nätet.

– En samling av konstverk till salu har grundats uttryckligen för att underlätta valet av konstnär och verk, d.v.s. köparen kan tryggt köpa de verk som valts in i samlingen av konstexperter. Köparen får bekanta sig med olika tekniker, genrer och teman genom de kuraterade verken i samlingen.

– För oss är det mycket viktigt att vara med i det här projektet som främjar tillgängligheten av konst på ett nytt sätt och möjliggör även köp av konst, säger verksamhetschefen för Fotokonstnärernas förbund Henna Harri.

De lånbara verken kan också köpas via Fotokonstnärernas förbunds samlingar på nätet: shop.hippolyte.fi