Elisas 5G-nätverk i Åbo växer till Nordens mest utbredda under våren 2019. Samtidigt påbörjar Elisa och Åbo stad ett betydande treårigt 5G-partnerskapsprojekt, som omfattar olika åtgärder för utnyttjande av den nya teknologin samt konkreta objekt för pilotering.

Elisa och Åbo stad har tillsammans startat ett treårigt 5G-partnerskapsprojekt, vars första konkreta resultat redan kan väntas under det här året. Målet med partnerskapsprojektet är att förstärka Åbos status som intelligent stad genom utnyttjandet av 5G. Den amerikanska Tech Trends-rapporten som publicerades i mars The Future Today Institutes, placerade Åbo på 7:e plats i jämförelsen med de hundra mest intelligenta städerna. Placeringen är den bästa av finska städer.

– En av de viktigaste orsakerna till Åbos framgång är mobilteknologins progressiva utnyttjande. Denna går över till en helt ny nivå med Elisas byggda 5G-nätverk. Partnerskapet ger Åboborna nya tjänster och praktiska genomföranden bland de första i världen, gläder sig Åbo stads strategi- och utvecklingsdirektör Jussi Vira.

Stadens och Elisas 5G-planer länkas direkt till Åbos Smart and Wise-spetsprojektets kärnområden, som trafik, rörlighet samt säkerhet. De första konkreta testerna är redan överenskomna.

– Först piloterar vår dataförvaltning 5G, där vi testar hur snabb, vilken hög kapacitet och kort fördröjning som 5G-mobilnätverket möjliggör i kontorsanvändning. Av andra planerade tester kan jag nämna robotbussen, där 5G har en viktig roll i distansstyrningen, fortsätter Vira.

Världens första 5G-kaféer till Åbo

Åboborna kan uppleva nyttan med 5G redan med början den 15.4, när Åbo Handelslags Coffee House Wiklund troligen blir världens första 5G-kafé. Kaféets kunder kan använda Elisas 5G-nät med WiFi. Fortsättning följer direkt under maj, när Åbo Akademis och Åbo universitets studeranderestaurang Galilei också får tillgång till 5G-nätet.

– Det är viktigt, att 5G också syns i stadsbornas vardag, då det är för stadsborna som man bygger nätet. Efter utvidgningen av nätet som nu byggs, bor upp till en tredjedel av åboborna i Elisas 5G-nätets område och nätet täcker hela Åbos kärncentrum. Kaféerna är en utmärkt plats att gå och prova 5G:s egenskaper, berättar Elisas Västra-Finlands regionchef Juha Laukkanen.

Elisa har som första operator i Finland öppnat 5G-nät på flera orter i Finland. För närvarande finns nät i Helsingfors, Tammerfors, Jyväskylä och Åbo. Nya nät byggs under 2019 i nya städer. I februari publicerade Elisa att de börjar sälja flera mobiltillverkares 5G-terminaler under det här året.

 

Nyckelord: