Åboskolornas elevkårers påverkningsorgan, Barnens Parlament, samlas för sitt åttonde stormöte i stadshusets fullmäktigesal.

På mötesagendan står bl.a. ett barnvänligt Åbo, resultaten från kvalitetsenkäten inom den grundläggande utbildningen, skolhälsovårdarnas resurser samt ungdomsfullmäktiges verksamhet. I mötet deltar två elevrepresentanter från alla lågstadieskolor inom den grundläggande utbildningen i Åbo.

Föredragningslistan:

1 § MÖTETS ÖPPNANDE
Parlaments Ordförande Dahfed Dashar

2 § KONSTATERANDE AV BESLUTSFÖRHET

3 § FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

4 § VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER
Val av ordförande, sekreterare och två rösträknare och protokolljusterare

5 § PRESENTATION
Ordförande presenterar mötesdeltagarna

6 § REDOVISNING AV VERKSAMHETEN BARNENS PARLAMENT I ÅBO
Barnens Parlament i Åbo

7 § BILDNINGSSEKTORNS HÄLSNINGAR
Undervisningschef Riikka Koivunen

8 § UNGDOMSFULLMÄKTIGE I ÅBO
Ordföranden Niklas Vaulanen och viceordföranden Tatu Alari

9 § UNICEF ARBETAR FÖR ATT FÖRÄNDRA BARNS LIV (TURKU)
Specialist Mirja Teräs

10 § SKOLHÄLSOVÅRDARNA I ÅBO GRUNDSKOLOR ÅK 1-6
Skolhälsovårdens avdelningsskötare Anna-Liisa Vesterinen

11 § RESULTAT FRÅN ÅBO GRUNDUNDERVISNINGENS KVALITETSENKÄT
Åbo bildningssektorns SuLaKe-teamets medlem Emmi Valkonen

12 § ÖVRIGA ÄRENDEN

13 § MÖTETS AVSLUTANDE
Parlaments Ordförande Dahfed Dashar