Åbo stads gymnasier har som utvecklingsmål att i samarbete med Åbo Yrkeshögskola skapa AR inlärningsmiljöer längs med åstranden i staden. AR, dvs Augmented Reality, på svenska Förstärkt Verklighet, innebär att man kan synliggöra önskade objekt och placera dem vart man vill i en fysisk miljö med hjälp av en mobilapplikation. Pennibron kändes som ett självklart objekt att väcka till liv och placera i en nutida miljö. Det är Åbos äldsta bro och den förekommer aktivt i undervisningen, till exempel i historia och stadsgeografi.

Projektet 6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt. Fritt översatt: Framtidens intelligenta inlärningsmiljöer. Projektets målsättning är att utveckla och lansera högklassiga och förbättrade inlärnings- och undervisningslösningar. Inom ramen för projektet planeras och förverkligas framtidens inlärningsmiljöer med tillhörande produkter som ett samarbete mellan företagen och deras kundgrupper. I Åbo deltar således såväl daghem och skolor som yrkesutbildning och gymnasier i utvecklandet av ett nytt koncept för företagssamarbete. Allt utvecklingsarbete som görs i samarbete med företagen förverkligas som en del av undervisningen.

Projektet pågår under åren 2017-2020 och har en totalbudget på 5,4 miljoner euro. Det finansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Nylands Förbund och Åbo stad. Förutom Åbo deltar även städerna Helsingfors, Esbo, Uleåborg, Tammerfors samt läroanstalterna Turun ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu och Tampereen ammattikorkeakoulu. I Åbo är projektet även en del av STEAM Turkus verksamhet. 

Gymnasieeleverna vid Turun Suomalainen Yhteiskoulu gjorde egna ingående utredningar om Åbos äldsta bro, dess konstruktion och geografiska placering innan det virtuella byggandet tog vid. Bland annat gamla ritningar och målningar, historiskt källmaterial samt arkitekten Benito Casagrandes historiska samlingar i ämnet användes som källmaterial. På basen av efterforskningarna skapade studerandena sin egen tolkning över brons utseende och placering och ritade därefter en egen byggnadskonstruktion. I samarbete med Teatime Research Oy skapades en virtuell 3D modell. Slutresultatet finns tillgängligt för allmän beskådan vid Lilltorget bredvid biblioteket. Det enda som krävs är en nedladdad androidbaserad mobilapplikation/QR kod i telefonen.

Från papperskompendium till mobilapplikation

– I många år har jag använt papperskompendium som i text och bild beskrivit Pennibrons placering mellan Lilltorget och Stortorget på våra undervisningsutflykter i stadsgeografi. Nu behövs kompendiet inte längre. Vi kan undersöka bron tillsammans med studerandena på plats med hjälp av appen i telefonen, säger lektor och gymnasiets projektkoordinator Nina Brander glädjande.

Projektet var en samproduktion mellan studieämnena stadsgeografi, historia och bildkonst.

– Projektet har varit väldigt roligt och skiljde sig en hel del från traditionell klassrumsundervisning. Gruppvis samlade vi källmaterial från många olika ställen. Det visade sig även vara utmanande, eftersom bron till en början gick under ett helt annat namn. Vi fick mycket hjälp och information av forskarna vid universitetet, berättar Frans Salminen, andra årets gymnasist vid Turun Suomalainen Yhteiskoulu.

Frans Salminen, andra årets gymnasieelev vid Turun Suomalainen Yhteiskoulu var nöjd med projektet.

Nedladdningsbar gratisapp för Android system

Enbart fantasin sätter gränser för de möjligheter som AR tekniken erbjuder.

– Vi har jobbat på projektet sedan början av året. Miljön har stått för en del utmaningar, i synnerhet kvällsmörkret. Även om appen är nedladdad går det ej att urskilja bron om omgivningen är mörk. AR-teknikens användningsområden erbjuder enorma möjligheter för sina användare, till exempel inom stadsplanering och medborgarengagemang, säger Teatime Research’s vd Sakari Salli.

Vill du uppleva den virtuella Pennibron? Då kan ladda ner gratisappen Pennisilta-AR från Google Play  Appen fungerar på Android baserad apparatur med AR Core stödande funktioner.