Åbos stadscykelsystem lyckades etablera sitt varumärke och främja cykling året runt, under sitt första verksamhetsår. Åboborna namngav stadscyklarna till ”föllären” och tog dem som sina egna, största delen av använderna gav Föli-stadscyklarna ett gott vitsord.

Tilläggsinformation finns på Fölicyklarnas hemsidor: foli.fi/sv/stadscyklar

Fölicyklarna har genomförts som en del av den internationella EU-finansieringen för CIVITAS ECCENTRIC-projektet, som främjer smart och ren trafik i städer. Föli-cyklarna är även en del av Åbo stads Smart and Wise spetsprojekts helhet.

- Fölicyklarna är en underbar och synlig helhet, som komplementerar utmärkt Åbo stads idrottstjänster. Fölicyklarna kretsar utmärkt kring stadens strategiska mål gällande hållbar utveckling och att uppnå en kolneutral stad fram till år 2029, säger kollektivtrafikdirektören Sirpa Korte.

Cykling orsakar inte direkta koldioxidutsläpp och Fölicyklarna har även lyckats minska stadsbornas bilanvändning. I Fölicykelutredningen uppgav 25 % av respondenterna att tack vare Fölicyklarna använder de mer sällan sin egna bil. På basis av utredningen känner de som använt Fölicyklarna att de är allmänt mer ekologiska och pigga.

- 90% av åboborna bor på under 30 minuters cykelväg från Salutorget. Det här innebär att förhållandena för hållbar rörelse är utmärkta, kommenterar projektchef Stella Aaltonen om Åbo stads CIVITAS ECCENTRIC –projekt. Den ekologiska aspekten är även beaktad i Fölicyklarnas serviceteam, eftersom bilarna som flyttar cyklarna använder biogas som bränsle.

Hela stadens cykel

Åbos stadscykelsystem är uppbyggt av 300 cyklar och 39 cykelstationer. Stationsnätet sträcker sig från Kuppis, över centrum ända fram till Åbo hamn. Av stationerna är två stycken POP-UP stationer, vilka testar nya stationslägen, dessutom är två stycken stationer företagsägda.

Heatmapen visar vilka av Föli-cykelstationerna som är de mest populära.

Fram till 30.4.2019 gjordes det 246 000 resor, vilket menar cirka 820 resor per cykel. Den mest aktiva cykelmånaden var direkt efter att systemet öppnades i maj 2018, då det gjordes 30 077 stycken resor.

Den mest populära licensen var dagspasset, som såldes totalt 6620 gånger. Dagspasset såldes speciellt i juli, vilket bevisar att stadscyklarna även har varit populära hos resenärer och semestrare. En veckas licenser såldes 1093 gånger och årslicenser 2169 gånger.

- Årslicensernas försäljning nådde inte målet, fastän på månadsnivå blir årslicensen pris bara cirka tre euro. Det är den billigaste licensen kunden kan skaffa sig. Med 50 euros årsavgift är det möjligt att cykla året runt utan att behöva tänka på cykelns service eller att byta till dubbdäck, berättar Stella Aaltonen.

De årliga konstanderna för stadscykelssystemet var totalt 789 473 euro för det första året. Åbo stads del av nettoavgifterna var 221 337 euro. Med CIVITAS ECCENTRIC-projektet ersattes 276 500 euro. De resterande avgifterna täcktes med användaravgifter och sponsorerings- och marknadsföringsinkomster.