Är du nöjd med skötseln av Åbo stads parker och gator? Tycker du att skötseln är på god nivå eller finns det kanske utrymme för förbättring? Berätta din åsikt för oss.

Vi välkomnar stadsbornas uppfattningar och tankar för att kunna förbättra vår service. Berätta din åsikt genom att svara på enkäten. Enkäten är öppen fram till den 7 juni.

Undersökningen ger värdefull information om invånarnas upplevelse om kvaliteten på underhåll av närmiljö. Samma undersökning genomförs i flera kommuner samtidigt med samma innehåll. Enkäten har genomförts i Åbo fr.o.m. år 1996.

Till enkäten 

Nyckelord: