Den första bergbanan i Finland som är byggd på stadsområdet öppnas för publiken på Kakolabacken i Åbo fredagen den 24 maj. Kakolafunikularen går från Slottsgatan upp till Granitborgsgatan på Kakolabacken. Bergbanan är förarlös och tar högst 30 passagerare åt gången.

Öppningsprogram den 24 maj kl. 14

  • Funikularen stiger sig uppåt från den nedre stationen. Konferencier Tom Petäjä och projektledare Janne Laine berättar om Funikularen och Kakola.
  • Funicula, funicula -låten, framfört av Quinsonitus
  • Öppningstal, stadsfullmäktiges ordförande Elina Rantanen
  • Klippning av band
  • Den första resan nedåt under ledning av Elina Rantanen
  • Efter att inbjudna gäster har åkt med Funikularen öppnas den för publiken. På stationerna delas så kallade förstadagsbiljetter ut till publiken.

Den första bergbanan i Finland som är byggd på stadsområdet öppnas för publiken på Kakolabacken i Åbo fredagen den 24 maj. Kakolafunikularen går från Slottsgatan upp till Granitborgsgatan på Kakolabacken.

Bergbanan, eller närmare sagt snedhissen, går längs ett spår som har byggts i Kakolabackens sluttning. Banans längd är 132 meter och höjdskillnaden mellan den övre och den nedre stationen är cirka 30 meter. Bergbanan är förarlös och tar högst 30 passagerare åt gången.

Bergbanans planering inleddes år 2011 utgående från den nya stadsplanen som utarbetats för Kakolas förra fängelseområde. Byggprojektet avbröts på grund av den generella ekonomiska situationen som var utmanande, och projektet startades om år 2015. I samband med nybyggnaden av Kakolaområdet och utvecklandet av de gamla fastigheterna placerades bergbanans byggplats på ett nytt läge väster om serpentinvägen.

Utrustningen för bergbanan är levererad av österrikiske Leitner Gmbh. Utrustningsdelarna är tillverkade i Österrike och Italien. Kabinen är tillverkad i Frankrike. Bergbanans helhetskostnader är cirka 5,6 miljoner euro.

- Bergbanan är byggd som en permanent del av stadsstrukturen, så hållbarhet, stilighet och säkerhet har beaktats i alla skeden av planering coh bygge, säger projektledare Janne Laine.

Projektet har haft flera skeden och flera verkställande parter, vilket har ökat svårighetsgraden. Dessutom är helheten byggd på ett område, där det löper gammal kommunalteknik och passager. Slutresultatet är något att vara nöjd och stolt över.

Bergbanan är belägen på en central plats i stadsstrukturen, så den är utfört med en hög design- och arkitekturprofil, även om den själva konstruktionen inte är så stor. Stationsbyggnaderna är planerade av Åboarkitekten Pekka Vapaavuori och kabinen är skisserad av Idis Design Oy, verksam i Åbo.

- Stationsbyggnaderna skiljer sig betydligt från varandra med avsikt. Den nedre stationen smälter in i omgivningen, medan den övre stationen sträcker ut längs Kakolabackens sluttning som en väl synlig paviljong. Den övre stationen fungerar även som en liten utsiktsplattform mot sluttningen och staden, berättar arkitekt Pekka Vapaavuori.

- Bergbanans slutliga utseende baserar sig på tillverkarens koncept och tekniska lösningar. Vi har för vår del påverkat den enhetliga helheten som kabinen och stationsbyggnaderna bildar tillsammans. Särskild uppmärksamhet har vi fästat på interiörens funktionalitet och hinderslöshet, berättar formgivare Jussi Hurskainen från Idis Design Oy.

Funikularen kommer att vara i gratis bruk och den sammanbinder Kakolaområdet innovativt och hinderslöst med kollektivtrafiken på Slottsgatan. De årliga driftskostnaderna av bergbanan uppskattas att vara enbart en tredjedel av de kostnader som busstrafiken till Kakolabacken skulle ha medfört. Kakolabackens utveckling och olika tjänster på området ökar användningen av Funikularen.

Funikularen är först och främst ett kollektivtrafikmedel, men eftersom den är unik i Finland, har den en stor betydelse för stadsbilden.

- I fortsättningen kommer Funikularresan att vara en av Åboupplevelserna för många turister. Resandet är i och för sig en trevlig erfarenhet, men samtidigt kan man bekanta sig med Kakolabacken och tjänsterna på området, säger kommunikationsdirektör Saara Malila.

Funikularen var framme i sociala medier redan i februari, då kabinen kom till Åbo. Olika versioner av bilden på kabinen och kvicka skämt spred sig snabbt, vilket sist och slutligen var en positiv sak för staden.

- Funikularen fångade folkets uppmärksamhet på en gång. Vi förväntar oss att detta intresse förverkligas i form av ett stort antal besöksresor under den närmaste tiden, säger kommunikationsdirektör Saara Malila.

Nyckelord: