Under sommaren är öppettiderna på vissa verksamhetsställen förkortad och en del av verksamhetsställena är stängda. De avvikande öppettiderna gäller från midsommar till slutet av augusti.

Hälsostationerna och munhälsovården

 • Öppettiderna vid hälsostationerna i centrum, Tallbacka (även den svenskspråkiga mottagningen), på Kyrkogatan, i Kråkkärret och Pansio är förkortade 24.6–11.8.
 • Mullivägens närserviceenhet är stängd fram till 18.8, ersättande hälsostation är Runosbackens hälsostation.
 • S:t Marie närserviceenhet är stängd 24.6–18.8, ersättande hälsostation är Centrums hälsostation.
 • Diabetesmottagningen är stängd 1.7–4.8.
 • Vaccinationstelefonen är stängd 17.6–11.8.
 • Utlänningsbyrån är stängd 24.6–28.7.
   
 • Järkärläs tandklinik är stängd 24.6–4.8.
 • Moikois tandklinik är stängd 1.7–28.7.
 • Pansios tandklinik är stängd 1.7–14.7.
 • Svalbergas tandklinik är stängd 1.7–11.8.
 • Suikkilas tandklinik är stängd 8.7–11.8.
 • Medisiina D:s tandklinik är stängd 1.7–11.8.

Polikliniker och medicinsk rehabilitering

 • Polikliniken för öron-, näs- och strupsjukdomar är stängd 1–21.7.
 • Polikliniken för barn och unga är stängd 1–28.7.
 • Barnneurologiska enheten är stängd 1.7–4.8.
 • Fysiatriska polikliniken är stängd 17.6–7.7.
 • Polikliniken för ögonsjukdomar är stängd 8.7–4.8.
 • Öppettiderna för medicinsk rehabilitering är förkortade 24.6–4.8.

Sjukhustjänster

 • Gastroenterologiska polikliniken är stängd 1–28.7.
 • Internmedicinska poliklinikens öppettider är förkortade 1–28.7.
 • Kaskenlinna rehabiliteringscenter är stängt 1–28.7.

Familje- och socialtjänster

 • Rådgivningarnas öppettider är förkortade 1.6–31.7.
 • Preventivrådgivningsbyrån är stängd 8.7–4.8.
 • Studerandehälsovården är stängd 24.6–21.7, förkortade öppettider22–28.7 (hälsovårdare på plats)
 • Uppfostrings- och familjerådgivningen är stängd 1–21.7.
 • Psykologienheten är stängd 8–28.7.
 • Tallbackens familjestödcenter, avdelning 4 är stängd 1.7–5.8.

Äldreomsorgen

 • Servicetorget Poiju för äldre är stängt 17.6–28.7.
 • Rehabiliterande dagverksamheten håller stängt 1–28.7.

Handikappservice

 • Toivola, Katarina, Oriketo och Pormestarin verksamhetscentraler samt dagcentralen Pompon päiväkeskus är stängda 24.6–4.8.
 • Ingen sommarverksamhet för skolelever med funktionsnedsättning 1–28.7.
 • Förkortade öppettider inom handikappservicens socialarbete och servicehandledning 24.6–11.8.

Verksamhetsområdets förvaltning

 • Förvaltningen är stängd 1–28.7. Registratorskontoret håller öppet normalt.