Under temaveckan för kulturmotion 3–9.6.2019 bjuder vi på nyheterna jumpaguidningar och en pop up-mobilrutt som lyfter fram Åbos nattliga skönhet.

I Åbo finns redan 15 kulturmotionskartor som kombinerar kultur med motion, och det finns även alternativ med lättläst språk. En del av kartorna är översatta till svenska och engelska.

– Med kartornas hjälp kan man vandra från en plats som berättar om stadens historia till nästa. Vi inspirerar Åboborna att se sin hemstad med nya ögon och samtidigt få lite uppfriskande motion. Under den första veckan i juni bjuder vi på avgiftsfria guidningar längs kulturmotionsrutterna, berättar kulturkoordinator Irina Niemimäki från Åbo stads fritidssektor.

Foto: Samu Valleala.

En ny pop up-rutt med fokus på stadens nattliga skönhet

Till glädje för såväl stadsbor som turister har man för sommaren skapat kulturmotionsrutten Turku by Night, som leder till vackra och intressanta platser samt historiska ögonblick under natten.

Rutten kan användas mobilt via appen Citynomadi och finns på finska, svenska och engelska.

Kartan har planerats och förverkligats av första årets kulturproducentstuderande på humanistiska yrkeshögskolan Humak.

Temaveckans för kulturmotion avgiftsfria guidningar bjuder stadsborna på en möjlighet att bekanta sig med rutterna. Foto: Liisa Koskimäki.

Den populära ruttkartan för Runsala finns nu på svenska

Kulturmotionskartan för Runsala publicerades förra våren och har blivit mycket populär. Nu finns den också på svenska.

På kartan för Runsala finns två turalternativ: Folkparksrutten och Kuvarutten. Båda startar från Honkapirtti och kombinerar kultur och natur.

Längs Folkparksrutten går man genom hackspettarnas rike och får veta mer om bland annat villakulturen och befästningarna från Krimkriget. Längs Kuvarutten får man stifta bekantskap med en fladdermuskällare och lära sig vad Villa Roma har med tomater att göra.

Forskaren Sanna Kupila från Åbo stads museitjänster och vikarierande naturskyddsinspektör Emma Kosonen från miljöskyddet i Åbo har utformat kartans texter.

Som guider på de populäraste rutterna fungerar deras skapare och sakkunniga på kartornas temanFoto: Janica Candolin.

Avgiftsfri guidning på svenska på Runsala 

Under temaveckan ordnas en svenskspråkig guidning onsdagen den 5 juni kl. 18 på Runsala, där rutternas teman är folkparken samt villorna längs Lillabockspromenaden och historien bakom Runsalas villor. Forskaren Sanna Kupila fungerar som guide. Rundturen startar utanför folkparkens kafé, de 40 första får plats.

Guidade turer på rutten Trappgång ordnas på finska och svenska måndagen den 3 juni kl. 17. Förutom guiden deltar en idrottsinstruktör, som längs vägen bjuder på muskelkonditions- och stretchningsövningar som även passar den mer ambitiösa motionären.

Under temaveckan ordnas också tio guidningar på finska och två på lätt finska.

Kartor över kulturmotionsrutterna delas ut bland annat på stadens bibliotek. De finns också på kulturmotionens webbplats och i den kostnadsfria appen Citynomadi.