Det är seneftermiddag i Kerttulin lukio, men gymnasieeleverna lyssnar uppmärksamt på cybersäkerhets-experten, chilenska Berioska Contreras Vargas’ engelskspråkiga föreläsning om datorstödda informationssystems sårbarhet.

Föreläsningen är en del av en pågående specialkurs i cybersäkerhet för gymnasieelever i Åbo. Kursen genomförs som ett samarbetsprojekt mellan Kerttulin lukio, Åbo stad och företag från cybersäkerhetsbranschen. Vicerektorn vid Kerttulin lukio, Juho Airola berättar  att ämnet har funnits i gymnasiets kursutbud redan tidigare, men att det uppstått en uttrycklig önskan om att få äkta ”hands-on” kunnande, inte enbart teoretisk kunskap.

- Allt föll på plats då vi hittade en chilensk lärare som arbetat inom cybersäkerhet. Att vi även fick Åbo stads it-sektor och Turun Yliopisto engagerade i projektet gjorde att vi vågade pröva på en hackerkurs, säger Airola

Kursen ”Hack with Turku” består av huvudläraren Berioska Contreras Vargas’ föreläsningar, demonstrationer, ”hands-on” övningar samt hemuppgifter. Utöver detta får kursdeltagarna en omfattande kunskapsdos i cybersäkerhet av ledande experter inom ämnet. Allt från föreläsare inom it-sektorn och försäkringsbranschen till polisens representanter och stadens jurister står på agendan.

Kursen genomförs som en del av projekten inom betoningsområdet för säkerhet inom spetsprojektet Smart and Wise. Samtidigt stöder kursen även Vetenskaps- och teknologistigen som utvecklats inom projektet STEAM.

Även om cybersäkerheten i Finland håller en relativt hög nivå sker det cybersäkerhetsintrång allt oftare på andra håll i världen. Kursens målsättning är att bland annat att lära studerandena att känna igen informationssystemens sårbarhet och på så sätt förbättra informationssäkerheten.

Bör man lära ut hackning åt unga? 

De gymnasister som visat intresse för data- och informationssäkerhet uppmuntras att använda sin kreativitet och potential på ett konstruktivt sätt.

Berioska Contreras Vargas. Bild: Lea Froloff

- Vår avsikt är att presentera hackning, som är väldigt stigmatiserat, ur en konstruktiv synvinkel. Inom cybersäkerhetsbranschen arbetar många professionella yrkesmänniskor, men hur skall man kunna förbättra säkerheten om man inte känner till hackarnas metoder? understryker Contreras Vargas, som för närvarande avlägger sin andra magistersexamen vid Turun Yliopisto.

Vår avsikt är att presentera hackning, som är väldigt stigmatiserat, ur en konstruktiv synvinkel

- Vissa kursdeltagare har redan studerat branschen på egen hand i teorin. Det praktiska utövandet blir dock väldigt svårt om man inte skapar en miljö där det är lagligt, konstaterar Airola. 

I samarbete med stadens it-sektor har Kerttulin lukio och huvudläraren Contreras Vargasin byggt en egen, sluten portal i Microsofts Azure moln att användas i övningssyfte av studerande under kursen.

- Som avslutning på kursen kommer vi att använda en databas som används av museet, plocka bort vissa delar från denna och sedan ge en modifierad kopia på databasen till kursdeltagarna, som får till uppgift att krascha den. Målet är att förbättra och höja säkerheten på den existerande databasen, men även att ge möjligheten åt studerandena att testa sina kunskaper och vad de har lärt sig, beskriver Airola.

På kursen behandlas även moraliska frågor och man vill öppna de ungas ögon för hur enorma skador hackandet kan få till stånd. Därutöver förbinder sig alla kursdeltagare att följa en ansvarskod som innebär att man enbart får fungera i de inlärningsmiljöer som är skapade specifikt för kursen.

- Sanningen är den, att allt finns tillgängligt på nätet. Den som riktigt vill hittar otroligt lätt verktyg med hjälp av vilka man kan få avsevärda skador till stånd utan att besitta desto större kunskap. På kursen vill vi lyfta vad som krävs av proffsen i branschen, vilka aktörer som finns samt att det finns ett konstruktivt och gott sätt att utöva detta på, förklarar Airola.

Bild: Lea Froloff

Nyttig kunskap för arbetslivet

En del av kursdeltagarna har kommit till eftermiddagens föreläsning från Turun klassillinen lukio och Puolalamäen lukio. Kaisa Vähätalo, Aapo Laakkio och Matias Rantala är, precis som många av de övriga deltagarna på kursen studerande vid Kerttulin ICT lukio. Studerandena berättar att deras kunskap om cyberattacker var väldigt ytlig innan kursstarten i februari.

- Hackning är ett intressant ämne. Det är bra att ha kunskap om cybersäkerhet och det bästa sättet att skydda sig är att själv ha eget kunnande, förklarar Vähätalo.

- Här lär man sig nyttig kunskap inför arbetslivet. Jag skall sommarjobba på ett it-företag och där kommer jag att ha användning för vad jag lärt mig. Genom kodningen lär man sig försvara sig gentemot cyberattacker när man sedan tillverkar egen programvara, fortsätter Rantala.

En del av ungdomarna funderar på att möjligen avtjäna cybervärnplikt.

- Jag har själv planer på universitetsstudier informationsteknik och informationssäkerhet är ett specialiseringsinitiativ, berättar Laakkio om sina fortsatta planer.

- En del av ungdomarna funderar på att möjligen avtjäna cybervärnplikt, berättar Airola.

Kursen Hack with Turku har redan väckt intresse inom företagsvärlden. Ett inhemskt företag har bjudit in kursdeltagarna att under handledning hacka företagets produkt på ett kommande hackningsevenemang.

- Företagets produkt riktar sig till studerande på andra stadiet och man kan i princip utgå från att våra kursdeltagare hör till användarmålgruppen. Företaget vill ha med ungdomarna, eftersom deras synpunkter på produkten kan vara annorlunda än it-företagets egna, berättar Airola

Därutöver får kursens bästa hackergrupp delta i LähiTapiolas Hack Day på hösten. Där får vinnarlaget bekanta sig med hur branschproffsen arbetar och själva lära sig genom handledning av proffsmentorer på plats.

Specialkursen Hack With Turku har understötts av Åbo stad, Turun Yliopisto, CGI Suomi Oy, Polisinrättningen i Helsingfors, LähiTapiola, Microsoft Oy, Nixu Oyj, Second Nature Security Oy, TurkuSec ry.

Smart and Wise Turku
Spetsprojektet Smart and Wise förverkligar Åbo stadsstrategi 2029. I spetsprojektet kombineras målet om koldioxidneutralitet och Smart City-konceptet. Inom konceptet skapas nya verksamhetsmodeller och lösningar som utnyttjar digitalisering och data samt främjar stadsbornas välfärd och ökar stadens livskraft. Projektet består av sex insatsområden: Kolneutralitet och resursklokhet, Hantering av kundrelationer och tjänster, Säkerhet, Stadsplanering, Trafik och rörlighet samt Förebyggande av marginalisering.