På Kronomagasinets vind på Forum Marinum kan man uppleva havsnärheten av Åbo och skärgården i den nya pop up-utställningen. Utställningen ger smakprov på det nya sjöcentret i Åbo, där havsinspirerade upplevelser, vetenskap och kultur möts. Samtidigt samlas allmänhetens tankar och idéer om det kommande sjöcentrets innehåll.

Sjöcenter pop up

Forum Marinum, Kronomagasinets vind, 14.6–4.8 varje dag kl. 12–17, fritt inträde.

 

Framtidens sjöcenter är en havsnära mötesplats, där det är möjligt att uppleva havet och skärgården på ett upplevelserikt sätt och bli inspirerad till att resa till skärgården. Pop up-utställningen väcker tankar och inspirerar publiken att komma med idéer till vad sjöcentret kunde innehålla.

På utställningen finns över 20 aktivitetspunkter, som presenterar havsnärhetens olika drag på ett roligt och inkluderande sätt. På vinden kan man bland annat ta sig till en kobbe och njuta samt ta en virtuell titt på ön Dalskär, både på ytan och under ytan. Skärgårdshavets forskningsinstitut på Själö har byggt upp en forskningspunkt för fästingar och strömming samt en fotoutställning om Åbolands skärgård.

För innehållet av den avgiftsfria utställningen ansvarar Åbo stads Archipelago Access-projekt i samarbete med Forum Marinum, olika föreningar, högskolor och andra aktörer.

Mot ett mer havsnära Åbo

Foto: Shutterstock

Utvecklandet av det havsnära Åbo är ett av Åbo stads projekt. Under de kommande åren blir sjöcentret ett maritimt inlärnings- och upplevelsecenter vid sidan av de redan existerande utställningarna på Forum Marinum. Sjöcentret kommer att stärka Åbos position som ett centrum av skärgården samt som en stad för maritim tillväxt och maritima näringar.

Åbo och Stockholm har ett gemensamt projekt, Archipelago Access, som inleder utformningen av sjöcentret och främjar tillgängligheten, köpbarheten och nåbarheten av skärgårdens tjänster och upplevelser från de centrala städerna Åbo och Stockholm. Samtidigt söker man efter medel för att utveckla skärgården mellan städerna till en enhetlig turistregion. Det tvååriga projektet finansieras av Central Baltic Interreg 2014–2020-programmet.

Sjöcenter pop up-utställningen är arrangerad av:

Bassi, Forum Marinum, Östersjöutmaningen, John Nurminens Stiftelse, Merelliset tapahtumat, Forststyrelsen, Håll Skärgården Ren rf, Skärgårdscentrum Korpoström, Suomen sukellushistoriallinen yhdistys, gymnasiet Turun suomalaisen yhteiskoulun lukio, Åbo universitet, Visit Kimitoön, Visit Naantali, Visit Pargas, Visit Turku och Åbo Akademi.