Åbo stads hjälpmedelsenhet inför telefontid under sommaren 24.6. - 11.8. Kunder betjänas per telefon i ärenden som gäller hjälpmedel vardagar kl. 8 - 10, tfn 02 266 2264.

Mera information

Hjälpmedelsenheten är öppen normalt vardagar kl. 9 - 15 på adress Luolavuorivägen 2, hus 1G.

Det är frågan om ett försök som man samlar in respons på. Man besluter om den fortsatta verksamhetsmodellen utifrån responsen.