Den nya närdistributionsstationen fungerar som en bas för den lätta logistiken i Åbo. Den första aktören på stationen är DHL Express, som är specialiserad på internationella snabbleveranser. Deras cykelkurirer startar sin leverans från närdistributionsstationen. Under sommaren kommer även Turun Osuuskauppas ”kauppakassi” tjänst att starta på stationen.

6Aika: Citylogistikens nya lösningar

CityHUB är citylogistiken nya lösningar -projektets pilotprov, som möjliggör lätta distributionsformers förverkligande i Åbo centrum.

Det är meningen att hålla tillbaka avgaser som uppkommer från leveranstrafiken, göra Åbo centrum mer trivsam och säker, samt minska distributionsbilarnas mängd i centrum.
citylogistiikka.fi (på finska)

Cykelkurirernas rutter är cirka 10-20 kilometer långa och huvudsakligen levererar de dokument och små paket (under fem kilogram).

- DHL:s syfte med miljöskydd är att minska alla logistikutsläpp till noll fram till år 2050. Att skära ner på hämtnings- och distributionsoperationernas utsläpp är en viktig del av vårt mål. CityHUB-närdistributionsstationen i Åbo stöder utmärkt vårt mål, säger DHL Express verkställande direktör Oktay Nuri.

Under sommaren kommer även Turun Osuuskauppas ”kauppakassi” tjänst att starta på stationen.

- Kauppakassi-tjänsten har ökat sin popularitet jämnt och den väcker konstant intresse bland människorna. I fortsättningen kommer även tjänsterna att var nåbara hos de kunder som bor i centrum, eftersom från och med juni kan man hämta sina Kauppakassi-inköp från Trätorget. På så vis är vi med i att minska miljöutsläppen och så motsvarar vi bättre behoven av våra bilfria kunder, säger konceptchef Jussi Virtanen från Turun Osuuskauppa.

Trätorgets närdistributionsstation är byggd av flyttbara moduler och den får sin elektricitet av solljus. Det är meningen att fortsätta med operationen i 12 månader, så det går att mäta dess lönsamhet under alla årstider.

CityHUB-närdistributionsstation på Trätorget.