Åbo stad är med och ordnar en hackathontävling som är i samband med SHIFT Business Festival. I tävlingen får lagen lösa utmaningar som gäller förebyggande av utslagning med hjälp av 5G-nätverk. Tävlingen ordnas tillsammans med Elisa.

Anmäl dig till tävlingen

Lagen kan anmäla sig till tävlingen 16.7-18.8.2019 genom Lyyti-länken (på finska eller engelska).

Vinnaren får som pris 10 000 euro.

I tävlingens jury är det representanter från Elisa, Åbo stad och från ett start-up företag.

Mera information får från: Tarja Vuorinen

Åbo stad ordnar tillsammans med Elisa en hackathontävling i samband med SHIFT. För Åbo stad är det viktigt att dess invånare mår bra. Förebyggande av utslagning är ett av stadens strategiska mål och ett av Turku Smart and Wise -projektets insatsområden.

- 5G möjliggör nya servicar och praktiska implementationer, med vilka man kan förbättra stadsbornas liv och vardagens smidighet. Via experiment vill vi ta reda på med hurdana implikationer vi borde börja med, kommenterar Åbos strategi- och utvecklingschef Jussi Vira på deltagandet av tävlingen.

Under våren 2019 har Åbo stad börjat ett tre år långt 5G-projekt tillsammans med Elisa. Elisas 5G-nätverk växte till det största i Norden under den här våren. Stadens och Elisas 5G-planer är direkt kopplade med Turku Smart and Wise -spetsprojektets kärnområden, som rörelse, trafik och förebyggande av utslagning. De första testen är redan bestämda. Med hjälp av hackathontävlingen kommer det konkret visas hur 5G-nätverket kan utnyttjas för stadsbornas nytta, bland annat i förebyggandet av utslagning.

- SHIFT-evenemanget stöder Elisas mål att erbjuda företag nyslags teknologier, med vilka deras företagsverksamhet kan ökas. Det här årets tema, artificiell intelligens, har redan ökat flera vardagliga rutiner, men det har fortfarande otroligt med potential. Här bevisas hur start-up företag har en viktig roll som utvecklarere för innovationer, detta är typisk verksamhet som Elisa vill stöda. Hackathonen ger alla en lika möjlighet att delta i brainstormingen och att presentera sina egna kunskaper i ämnesområdet i fråga, kommenterar Elisas Västra-Finlands områdeschef Juha Laukkanen. 

SHIFT är ett tvådagars internationellt företagsevenemang, som ordnas i år för fjärde gången. I år är SHIFTs tema Shapeshifting Intelligence, som drar uppmärksamhet till det hur man kan med hjälp av att använda nya teknologier medvetet bygga åt oss alla en bättre framtid. Evenemanget ordnas i Åbo, på Åbo Båtvarv 29–30.8. Mer information om SHIFT hittar man på nätsidan theshift.fi