Köpmansgatans och Universitetsgatans korsning stängs på måndagen 29.7 på grund av Salutorgets renovationer. Personbilstrafik från Köpmansgatan till Universitetsgatan slutar och cyklarna bör ledas vid byggnadsplatsen.

Genomkörningstrafiken från Köpmansgatan till Brahegatan stängs av, eftersom Salutorgets arkeologiska uppgrävningar och Torgparkeringens byggarbete utvidgas.

Gatusidan från Köpmansgatan till Universitetsgatan inhägnas för en 55 meter lång sträcka. Gångvägen fortsätter från Universitetsgatans håll på Aktias sida.

Cykling är förbjudet på byggnadsområdet men ledande av cyklar är tillåtet. Körning till tomterna och byggnadsområdet är också tillåtet.

 

Nyckelord: 
Stadsdel/Område: